Czytasz: Zmiana prezesa Parku Śląskiego. Jakie wymagania?

Zmiana prezesa Parku Śląskiego. Jakie wymagania?

Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa Parku Śląskiego. Właścicielem parku jest Urząd Marszałkowski.

Dzień po przejęciu władzy w sejmiku województwa śląskiego, nowy marszałek zlecił zabezpieczenie telefonów i laptopów należących do dyrektorów sztandarowych spółek „marszałkowa”. Dotychczasowa prezes Parku Śląskiego, Aneta Moczkowska złożyła dymisję. Teraz Rada Nadzorcza spółki WPKiW ogłosiło konkurs na to stanowisko. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez miesiąc do 11 stycznia 2019 roku do godz. 12:00.

Park Śląski jest dwa razy większy niż nowojorski Central Park. Formalnie jest spółką Urzędu Marszałkowskiego. Ma ponad 600 hektarów. W swoich granicach legendarne miejsca jak Stadion Śląski, Leśniczówka czy Planetarium. Park odżył po zakończeniu odbudowy Stadionu Śląskiego. Pozyskano fundusze na modernizację całego parku. W czasie sesji metropolii przedstawiono koncepcję przekazania "ogrodu metropolii" pod władanie GZM. Prace przerwano jeszcze przed wyborami.

Kandydaci na prezesa muszą przedstawić na piśmie koncepcję kierowania Parkiem ze szczególnym uwzględnieniem określenia źródeł finansowania. Od prezesa „ogrodu metropolii” oczekuje się wykształcenie wyższego i co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym trzyletniego na stanowiskach kierowniczych. Kandydaci muszą korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Czytaj więcej