Czytasz: Zbiórka na pałacyk dla Jarosława Kaczyńskiego

Zbiórka na pałacyk dla Jarosława Kaczyńskiego

Powstała Fundacja, której celem jest przeprowadzenie publicznej zbiórki na pałacyk dla Jarosława Kaczyńskiego.

Jak czytamy na stronie internetowej Ex Corde, Fundacja powstała właśnie po to, żeby wspierać i nagradzać za życia wybitnych Polaków zasłużonych Ojczyźnie.

„Tradycją w naszym państwie jest honorowanie ludzi wybitnych, którzy ponieśli ogromne zasługi dla kraju, jego istnienia, funkcjonowania oraz kultury. Wystarczy przypomnieć Marszałka Józefa Piłsudskiego i Sulejówek oraz Henryka Sienkiewicza i Oblęgorek.”  - czytamy.

„Pierwszym Rodakiem, którego chcemy uhonorować i wynagrodzić jest najwybitniejszy z nas – Pan Jarosław Kaczyński.” - napisano na stronie Fundacji.

„Jest On człowiekiem, który całe swe życie, nie dbając o własną wygodę, myślał jedynie o Ojczyźnie, o Polsce. Skrzywdzony boleśnie przez naszych wrogów, będąc w głębokiej traumie, był w stanie w 2015 roku doprowadzić do cudu – nasz Prezydent, nasz Rząd! Nadszedł czas, żeby Polacy pomyśleli o Nim. Naród polski pragnie uhonorować i wynagrodzić swego Naczelnika i ofiarować Mu pałacyk w Warszawie, tworząc w ten sposób adekwatne do Jego zasług i prestiżu warunki do dalszego życia i pracy w drodze do wolnej Polski."

Fundacja Wspierania i Nagradzania Wybitnych Polaków Zasłużonych Ojczyźnie EX CORDE została ustanowiona przez Piotra Żakowicza. Majątek Fundacji, jak czytamy w statucie, stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Fundacja ma siedzibę w Białymstoku.

Jak informują media, pomysłodawca nie kontaktował się jeszcze w tej sprawie z przedstawicielami PiS. Jak podał se.pl, po wakacjach "podejmie odpowiednie kroki" w tym kierunku.

Czytaj więcej