Czytasz: Wyciągnięta dłoń środowiska prawniczego

Wyciągnięta dłoń środowiska prawniczego

02:39
Kongres Prawników Polskich zobowiązał środowisko do stania na straży wymiaru sprawiedliwości. Swoje postulaty zawarli w uchwale podsumowującej Kongres.

Pierwszy po 1936 roku Kongres Prawników Polskich zgromadził w Katowicach blisko 1,5 tysiąca przedstawicieli zawodów prawniczych. Emocjonalne wystąpienia, apele, spory i brak akceptacji dla stanowiska prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra sprawiedliwości, podsumowano przyjęciem specjalnej uchwały.

Prawnicy skupiają się w niej na roli sądów, uproszczeniu procedur, ale także współpracy ze społeczeństwem. Zobowiązują się także do powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Jej zadaniem będzie opracowanie projektów ustaw normujących wymiar sprawiedliwości w zakresie spraw poruszanych przez Kongres.

- Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania - czytamy w uchwale

Uczestnicy Kongresu podkreślili, że w proces reformowania wymiaru sprawiedliwości powinien zostać zaangażowany "potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń".

Będą kolejne Kongresy

Wiodącą rolę odgrywać będzie Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Zgodnie z deklaracją prezesów tych instytucji, zaproszoni zostaną wszyscy przedstawiciele zawodów prawniczych. 

- Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom - piszą prawnicy w uchwale.

Symbolem pierwszego Kongresu pozostanie wyjście jego uczestników w czasie przemówienia wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Oskarżał on zgromadzonych o realizację korporacyjnych interesów środowiska prawniczego i nierozliczenie czasów stalinowskich. Jak komentowali później jego wystąpienie, minister "nie podjął ręki wyciągniętej przez środowisko prawnicze". Ta jednak wciąż jest wyciągnięta.

 


Pełna treść uchwały Kongresu Prawników Polskich:

Priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku powinna być pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości postępowania.

Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne.

Misją niezawisłego sędziego XXI wieku powinno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie i rozwiązywanie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli.

Postulat dobrej reformy wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych obszarach:

- po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej,

- po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów,

- po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku koniecznego w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego.

Konieczne jest zaangażowanie w proces legislacyjny kapitału społecznego, jakim jest potencjał intelektualny stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń.

Należy powołać Społeczną Komisję Kodyfikacyjną, reprezentującą różne zawody prawnicze. Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu.

Apelujemy o zaprzestanie i w przyszłości unikanie antagonizujących postaw w relacjach prawa i polityki w prowadzonych debatach. Chcemy działać razem, a nie przeciw sobie, w imię nadrzędnego dobra, jakim jest stabilne demokratyczne państwo prawne służące ludziom.

 

Czytaj więcej