Czytasz: Wybory w Katowicach Zawodziu i Piotrowicach-Ochojcu.

Wybory w Katowicach Zawodziu i Piotrowicach-Ochojcu.

Od 7.00-19.00 mieszkańcy Zawodzia oraz Piotrowic-Ochojca wybierają swoich przedstawicieli do Rad Jednostek Pomocniczych.

Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają 21-osobową radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 20 listopada 2016 r. w godz. 7.00-19.00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Kto może głosować?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie Piotrowic lub Ochojca, figuruje w rejestrze wyborców i posiada czynne prawo wyborcze.

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie zagłosować?

Na terenie dzielnic Piotrowice oraz Ochojec będzie można zagłosować w ośmiu lokalach wyborczych:

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, ul. Traktorzystów 42

Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Sobańskiego 86

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, ul. Armii Krajowej 84

Gimnazjum nr 20, ul. Gen. W. Jankego 160

Liceum Ogólnokształcące, ul. Gen. W. Jankego 65

Gimnazjum nr 19, przy ul. Spółdzielczości 21

Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Łętowskiego  18

Przedszkole nr 93, ul. Łętowskiego 24

Wybory do Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają 15-osobową radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 20 listopada 2016 r. w godz. 7.00-19.00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Kto może głosować?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie Zawodzia, figuruje w rejestrze wyborców i posiada czynne prawo wyborcze.

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie zagłosować?

Na terenie Zawodzia będzie można zagłosować w czterech lokalach wyborczych:

Szkoła Podstawowa nr 2, Al. Roździeńskiego 82

X Liceum Ogólnokształcące, ul. Miarki 6

Zespół Szkół nr 1, ul. Staszica 2

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”


Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania. Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. 

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami jednostki. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki jest rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Czytaj więcej