Czytasz: Woj. śląskie zlikwiduje swoje biuro regionalne w Brukseli

Woj. śląskie zlikwiduje swoje biuro regionalne w Brukseli

Jego funkcje ma wykonywać Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.

W założeniach Stowarzyszenie ma reprezentować nie tylko samorząd województwa, ale też tamtejsze samorządy lokalne, organizacje biznesowe czy uczelnie.

Zaproponowaną przez zarząd woj. śląskiego uchwałę ws. likwidacji biura regionalnego zaakceptował w poniedziałek sejmik regionu. Jak napisano w uzasadnieniu uchwały, w związku z utworzeniem stowarzyszenia „Pro Silesia”, „wyczerpaniu uległa formuła biura, jako jednostki budżetowej województwa”.

 Uchwałę wyrażającą wolę utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Pro Silesia i zawierającą projekt jego przyszłego statutu wojewódzki sejmik przyjął w lutym br. Marszałek Wojciech Saługa wyjaśniał wówczas, że to nowy pomysł na funkcjonowanie biura regionalnego.

- Biuro w Brukseli funkcjonuje od kilku lat, natomiast jest takie – powiedziałbym – mocno urzędnicze, czyli podporządkowane urzędowi marszałkowskiemu. Rozmawiając z przedstawicielami nauki, biznesu i innych samorządów doszliśmy do wniosku, że to nie powinno być biuro tylko urzędu marszałkowskiego, ale służące całemu województwu” - mówił w lutym Saługa.

 - Stąd razem z uczelniami wyższymi, z przedstawicielami stowarzyszeń biznesowych, jak też z innymi samorządami chcemy powołać nowe stowarzyszenie i temu stowarzyszeniu powierzyć prowadzenie biura w Brukseli, aby służyło nie tylko urzędowi, ale całemu województwu – wszystkim interesariuszom sceny regionalnej - argumentował marszałek.

 W poniedziałek Saługa doprecyzował, że chodzi o przekształcenie biura w Brukseli i „danie mu innej formuły”. „Chcemy, aby to biuro funkcjonowało w inny sposób. Trwają rozmowy dotyczące zmiany siedziby Domu Polski Południowej, więc będziemy się gdzieś przemieszczać w ramach Brukseli - z woj. małopolskim i opolskim. Będziemy tam utrzymywać sekretariat. Natomiast chcemy, żeby to nie urzędnicy, ale inni ludzie związani z województwem nadawali ton temu przedsięwzięciu. Stąd rozmawiamy z nauką, uczelniami, jak i biznesem czy innymi samorządami - wskazał.

 W uzasadnieniu do lutowej uchwały sejmiku ws. stowarzyszenia napisano, że współpraca przedstawicieli nauki, administracji publicznej oraz biznesu przynosi korzyści dla każdej ze stron. Jednocześnie zastrzeżono, że "w rzeczywistości jednak stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego jest bardzo trudne i uzależnione do wielu czynników".

 - Dlatego woj. śląskie, wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom, postanowiło powołać Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd +Pro Silesia+, którego celem będzie wspieranie współpracy na linii biznes-nauka-samorząd i dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów - wyjaśniło lutowe uzasadnienie.

Zainteresowanie przystąpieniem do stowarzyszenia wyrażały wówczas m.in. miasta: Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Bielsko-Biała, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytety Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska czy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Zainteresowani partnerzy otoczenia biznesu to natomiast Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Katowicach SA.

W poniedziałkowej uchwale ws. likwidacji biura regionalnego woj. śląskiego wskazano, że umowa, na podstawie której wynajmuje ono pomieszczenia w Brukseli, może zostać wypowiedziana z dniem 14 lipca (będzie jeszcze obowiązywała przez pół roku). W konsekwencji wypowiedziane zostaną dotychczasowe umowy z województwami małopolskim i opolskim na prowadzenie wspólnego sekretariatu Domu Polski Południowej (działa od jesieni 2014 r.).

Obecnie biuro regionalne w Brukseli zatrudnia pięć osób (na 4,5 etatu). Z pracownikami tymi ma zostać rozwiązana umowa o pracę. Mienie ruchome, należności i zobowiązania ma przejąć urząd marszałkowski. Proces likwidacji biura ma się rozpocząć 1 lipca br., a zakończyć 31 października.(PAP)