Czytasz: Więcej na kulturę i drogi!

Więcej na kulturę i drogi!

Radni Sejmiku województwa zadecydowali o przeznaczeniu wolnych środków z 2016 roku.

Sejmik województwa zadecydował o przeznaczeniu wolnych środków z ubiegłego roku. To kwota ok. 84,2 mln zł. Będą większe wydatki na kulturę oraz drogi.

>> PODCZAS PONIEDZIAŁKOWEGO POSIEDZENIA SEJMIKU RADNI WYBRALI NOWEGO WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA. SPRAWDŹ, KTO NIM ZOSTAŁ! <<

Na rozwój kultury radni uchwalili dodatkowe 19,4 mln złotych.  Pieniądze będą przeznaczone zarówno na bieżącą działalność instytucji kultury jak i organizację imprez czy też realizację projektów o charakterze kulturalnym.

Na liście znalazły się m.in. 200 tys. zł. na rekonstrukcję filmową filmów Kazimierza Kutza, odtworzenie drewnianego kościoła protestanckiego z Bytomia- Bobrka w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie (ok. 650 tys. złotych), organizacja Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga przez Filharmonię Śląską (800 tys. złotych).

O blisko 30 mln zł zostanie zwiększony budżet na drogi. W tej kwocie ok. 8,6 mln złotych zostanie przeznaczone na budowę obwodnicy Myszkowa. Na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach wojewódzkich pójdzie dodatkowo 20 mln złotych. 

W planie wydatków znalazła się także kwota ok. 1 mln złotych. Zostanie ona przeznaczona na realizacje przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym zadań związanych z Programem 500+. Ma to być wsparcie dla pracy Ośrodka, który na ten cel otrzymał niewystarczające zabezpieczenie z budżetu państwa.

Budżet województwa śląskiego 2017 rok

Do podziału 1,49 mld złotych. Za przyjęciem uchwały na grudniowym posiedzeniu Sejmiku województwa śląskiego głosowało 27 radnych, 15 było przeciw. Przekraczający 163 mln zł deficyt ma być pokryty głównie kredytem (ok. 140 mln zł). Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,65 mld zł, a dochody ok. 1,49 mld zł.

NA CO PÓJDĄ PIENIĄDZE?

Wśród głównych przedsięwzięć inwestycyjnych regionu na 2017 r. są: dokończenie i oddanie Stadionu Śląskiego, inwestycje w tabor dla Kolei Śląskich, a także inwestycje w drogi wojewódzkie.

  • Kultura fizyczną (91,5 mln zł),
  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (150 mln zł),
  • Transport i łączność (ok. 781 mln zł),
  • Oświata i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (126,6 mln zł),
  • Ochrona zdrowia (ok. 75,7 mln zł).