Silesion.PL

serwis informacyjny

W PZBuk zwrot stawki nietrafionego kuponu do 200 PLN

Gracz otrzymuje zwrot do 200 zł w postaci darmowego zakładu za pierwszy przegrany kupon w PZBuk, niezależnie od tego kiedy zostanie rozliczony.

Zwrot następuje zawsze, nawet w sytuacji gdzie gracz wygra parę kolejnych kuponów, a następnie trafia na pierwszy rozliczony jako przegrany. W promocji biorą udział zakłady wielokrotne z kursem min. 1.4 na każde zdarzenie.

Zarejestruj się i skorzystaj z oferty cashback. Otrzymasz od PZBuk zwrot stawki pierwszego nietrafionego kuponu do 200 zł.

✅ Zwrot następuje zawsze za pierwszy zakład rozliczony jako przegrany.

✅ Zwrot w formie darmowego zakładu z wygranymi zwolnionymi z wymogów obrotu.

Regulamin oferty powitalnej „Cashback 200 zł”

 • Organizatorem promocji „Cashback 200 zł” jest Cherry Online Polska sp. z o.o. zwana dalej pzbuk.pl. Oferta jest dostępna wyłącznie dla nowo zarejestrowanych Graczy pzbuk.pl i obowiązuje od dnia 17.04.2020 od godziny 10:00 do 30.05.2020 do godziny 23:59.
 • W ramach promocji Gracz otrzymuje zwrot w postaci darmowego zakładu za pierwszy przegrany kupon. Gracz bierze udział w promocji po spełnieniu warunku określonego w ust. 3.
 • Aby skorzystać z oferty powitalnej Gracz musi prawidłowo zweryfikować swój numer telefonu oraz postawić zakład wielokrotny z kursem minimum 1.4 na każde wydarzenie. Kwota zakładu kwalifikującego do skorzystania z oferty wynosi 200 zł.
 • W promocji biorą udział zakłady wielokrotne z łącznym kursem minimum 1.4 na każde wydarzenie, postawione i rozliczone w okresie obowiązywania promocji. Gracz może postawić dowolną ilość kuponów, zwrot następuje dopiero w przypadku pierwszego przegranego kuponu. W przypadku postawienia paru kuponów jednocześnie zwrot następuje po rozliczeniu pierwszego przegranego kuponu.
 • Otrzymany darmowy zakład, Gracz może wykorzystać na dowolny zakład wielokrotny z kursem minimum 1.4 na każde wydarzenie. Wygrane z darmowego zakładu obejmują wyłącznie kwotę ponad stawkę postawionego zakładu i nie są objęte wymogiem obrotu przed wypłatą.
 • Od momentu aktywowania oferty promocyjnej – przyznania darmowego zakładu – użytkownik ma 30 dni na wykorzystanie darmowego zakładu.
 • Pzbuk.pl ma prawo odwołać lub wycofać niniejszą ofertę bądź zmienić jej zasady w dowolnej chwili, bez wcześniejszego zawiadomienia. W takim przypadku darmowy zakład dopisany do konta Gracza zostaje unieważniony.
 • Po zakończonym spotkaniu Gracz zostanie poinformowany o możliwości otrzymania zwrotu w postaci wyskakującego okienka. Gracz ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia oferty. Po odrzuceniu oferty nie ma możliwości ponownego dopisania zwrotu.
 • Pzbuk.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania darmowego zakładu w następujących okolicznościach:
  a) w przypadku łamania zasady “jeden użytkownik – jedno konto” tj. w następujących sytuacjach:
 • Gracz posiada więcej niż jedno konto o tym samym adresie IP;
 • rejestracji kont o wspólnych danych lub innym elemencie identyfikacyjnym, np. adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej / debetowej lub innej metody płatności;
 • Gracz posiada więcej niż jedno konto;
  b) w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków promocji i niniejszego Regulaminu;
  c) kiedy zaistnieją dowody zmowy między klientami w obstawianiu zakładów;
  d) w przypadku kiedy w przeszłości klient nadużywał, lub obecnie nadużywa systemu bonusowego.
 • Pzbuk.pl może unieważnić przyznany zakład i anulować wynikłe z niego wygrane w przypadku złamania niniejszego Regulaminu.
 • Spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą w oparciu o procedurę reklamacyjną określoną w Regulaminie Zakładów Wzajemnych oferowanych przez Cherry Online Polska sp. z o.o. przez sieć Internet.
 • W przypadku naruszenia przez Gracza postanowień Regulaminu, niezależnie od uprawnień Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Spółka jest uprawniona do unieważnienia zakładu zawartego z naruszeniem takich postanowień, do zamknięcia Konta danego Gracza lub, wedle wyboru Spółki, do zawieszenia możliwości korzystania z Konta do czasu naprawienia przez Gracza powstałego naruszenia lub wyjaśnienia sprawy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024