Czytasz: W Pszczynie budują wodny plac zabaw! Będzie jak w Paprocanach?

W Pszczynie budują wodny plac zabaw! Będzie jak w Paprocanach?

Zobaczcie jak będą wyglądały tereny przy ul. Bramkowej.

Strefa rekreacyjna z fontanną solankową, wodny plac zabaw, a także wielofunkcyjne boisko – tak będzie wyglądać niezagospodarowany dzisiaj teren przy ul. Bramkowej. Powstała koncepcja na ożywienie zdegradowanych terenów w centrum miasta.


- Zamierzamy ożywić miejsce, które znajduje się w samym centrum Pszczyny. Chciałbym stworzyć przestrzeń przyjazną dla rodzin z dziećmi, osób starszych i wszystkich tych, którzy będą szukali alternatywy dla parku i starówki - zapowiadał pod koniec roku burmistrz Dariusz Skrobol.


Obecnie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania. I etap wykonany zostanie w latach 2018 – 2019. W dalszej kolejności planowana jest budowa parkingu, na którym powstaną 22 miejsca postojowe.


Teren w rejonie ulic Bramkowej i Młyńskiej obejmuje ok. 15 519,26 m2. W odległości ok. 225 m w lini prostej znajduje się zabytkowy pszczyński rynek.


Opracowana koncepcja zakłada budowę pętli rolkowo-wrotkowej wraz z ciągiem pieszym, które przebiegają wokół granicy terenu opracowania. W centralnej części znajdować się będą tereny zielone wraz z polaną rekreacyjną, przy której powstanie boisko wielofunkcyjne. Obok boiska usytuowany będzie wodny plac zabaw wraz z brodzikiem basenowym dla małych dzieci, wokół którego wydzielono szerokie nawierzchnie utwardzone wraz z elementami małej architektury.

Tyrolka i fontanna solankowa 


We wschodniej części zachowuje się istniejący plac zabaw, który zostanie doposażony o tyrolkę. Po południowej stronie projektuje się zagłębiony w ziemi budynek maszynowni wodnego placu zabaw. Będzie on obsypany warstwą ziemi, tworząc w zimie małą górkę saneczkową. W sąsiedztwie powstanie strefa rekreacyjna z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz strefa relaksu dla osób starszych z fontanną solankową.


Zakłada się zmianę funkcji istniejącego budynku świetlicy na toalety, przebieralnie oraz natryski wraz z pomieszczeniem magazynowym na sprzęt sportowy. Na całym terenie przy ciągach pieszych projektuje się elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci do segregacji, stojaki rowerowe, oświetlenie oraz monitoring.

Czytaj więcej