Czytasz: Teraz ferie, a po feriach... protest nauczycieli

Teraz ferie, a po feriach... protest nauczycieli

Oświatowa Solidarność zapowiada zaostrzenie protestu

Sztab protestacyjno-strajkowy Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach zdecydował o zaostrzeniu protestu nauczycielskiego. Po feriach zimowych, które w województwie śląskim potrwają od 11 do 24 lutego, komisje zakładowe związku rozpoczną spory zbiorowe z dyrektorami szkół.

– Będziemy postępować zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Najpierw przedstawimy dyrektorom szkół nasze postulaty. Kolejnym krokiem będą mediacje. Jeżeli zakończą się one fiaskiem, przeprowadzimy referenda strajkowe. Jeżeli pracownicy podczas głosowania opowiedzą się za taką formą protestu, zorganizujemy strajk – zapowiada Lesław Ordon, szef nauczycielskiej "S" w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Oświatowa Solidarność damga się podwyższenia płac zasadniczych wszystkich nauczycieli o co najmniej 650 zł brutto od 1 stycznia tego roku oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Związek domaga się również wprowadzenia zmian do systemu wynagradzania nauczycieli w taki sposób, by płace w oświacie były powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 

Związkowcy podjęli też decyzję o zorganizowaniu pikiety, która odbędzie się 12 marca w Katowicach. Wezmą w nim również udział przedstawiciele oświatowych struktur Solidarności z Regionu Podbeskidzie oraz z Regionu Częstochowa. 

 

Czytaj więcej