Czytasz: Trwają rekrutacje do przedszkoli

Trwają rekrutacje do przedszkoli

Nie zapomnij zapisać swojej pociechy!

Rekrutacja do przedszkoli 2017

Rekrutacja do przedszkoli 2017 trwa w najlepsze. Niektóre gminy w naszym województwie rozpoczęły ją jeszcze w lutym. Z zapisaniem dziecka do przedszkola warto się więc pospieszyć, bo jak mówi Anna Kij, dyrektor wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Kuratorium Oświaty w Katowicach, tegoroczna rekrutacja powinna się zakończyć do 15 kwietnia. To jednak termin umowny rekrutacji do przedszkoli, w niektórych gminach potrwa ona nawet do maja.

Terminarzu rekrutacji do przedszkoli 2017 rodzice muszą pilnować sami. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie posiada bowiem wiedzy, kiedy i gdzie dokładnie rekrutacje się rozpoczynają i kończą.

- W województwie śląskim mamy 167 gmin, to organ prowadzący ustala termin rekrutacji – mówi Kij.

I tak np. w Rudzie Śląskiej rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się już po zakończeniu ustalonego przez MEN terminu, bo dopiero 18 kwietnia, dzień później rekrutacja rozpocznie się również w Tychach. Większość przedszkoli jak zauważa Kij, rekrutację prowadziło jednak w marcu.

Rekrutacja do przedszkoli 2017: Kryteria ustawowe i gminne

Termin rekrutacji to nie wszystko, o co powinni się martwić rodzice. Po zmianie Ustawy o systemie oświaty, uchwalonej przez Sejm, duże miasta będą mieć znów problem z zapewnieniem miejsc dla wszystkich chętnych dzieci. Rodzice powinni się zatem zapoznać także z kryteriami przyjęcia dzieci do przedszkoli. Tym bardziej, że jak zauważa Anna Kij:

- Pewne z nich są ustawowe, a pewne ustala gmina. 

Rekrutacja do przedszkoli 2017: Obowiązek i prawo przedszkolaka

Ustawa mówi, że dziecko w wieku sześciu lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, zaś dzieci w wieku od trzech do pięciu lat mają jedynie takie prawo.

- Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy trzy lata. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa do wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy – czytamy w ustawie MEN.

Rekrutacja do przedszkoli 2017: Gminy policzą punkty 

Dlatego też gminy ustalają we własnym zakresie dodatkowe kryteria, którymi kierują się przy rekrutacji przedszkolaków. Zwyczajowo są one punktowane, a dziecko, które uzbiera najwyższą liczbę punktów, ma największe szanse na przyjęcie do przedszkola.

Najwięcej punktów uzyskują dzieci, których rodzice starają się o miejsce w placówce położonej blisko miejsca zamieszkania. Wysoko punktowany jest również czas, który dziecko ma spędzać w przedszkolu, najlepiej, żeby wynosił on co najmniej 8 godzin dziennie.

Duże szanse na znalezienie miejsca dla dzieci w przedszkolu mają rodzice pracujący i uczący się w trybie dziennym. Ponadto pod uwagę brane jest również czy dziecko w roku poprzedzającym uczęszczało już do żłobka lub przedszkola oraz, czy jego rodzeństwo będzie w tym samym czasie uczęszczało do tej samej placówki.

Rekrutacja do przedszkoli 2017 - harmonogram

  • 24 kwietnia, godz. 9.00- 10 maja, godz. 15.00 – czas na składanie wniosków wraz z dokumentami,
    10 maja- 23 maja – weryfikacja zgłoszeń,
  • 23 maja o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • od 24 maja, godz. 8.00 do 30 maja – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do placówki w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania,
  • 1 czerwca, godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie od 12 czerwca, godz. 9.00 do 19 czerwca, godz. 15.00.

Czytaj więcej