Czytasz: Tradycja i nowoczesność. MPGK w Świetochłowicach

Tradycja i nowoczesność. MPGK w Świetochłowicach

60 lat pracy dla miasta i mieszkańców.

Zadaniem i misją każdego samorządu jest dążenie do rozwoju w szeroko pojętym interesie społecznym. Celem istnienia i rozwoju jednostek samorządowych jest zapewnienie komfortu i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych oraz zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym, co ma znaczący wpływ na rozwój całego regionu. Gospodarka komunalna, definiowana jako „wszelkie formy aktywności gospodarczej samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań własnych mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej” jest niewątpliwie jedną z kluczowych form aktywności samorządowej.

Sprawnie działająca gospodarka komunalna jest nie tylko warunkiem poprawnego funkcjonowania struktury samorządowej. Jest niezbędnym elementem istnienia, przetrwania i rozwoju regionu i gwarantem komfortu życia społeczności lokalnej. Jest jednym z najważniejszych czynników świadczących o atrakcyjności regionu i jego sile gospodarczej, jako że sprawność i jakość usług sektora komunalnego jest bardzo istotna nie tylko dla mieszkańców, ale i potencjalnych inwestorów, kształtując charakter miasta, gminy i regionu jako obszaru atrakcyjnego celem osiedlenia się, jak i prowadzenia na jego terenie działalności.

Od niemal 60 lat, w zmieniających się warunkach systemowych i gospodarczych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach jako spółka miejska nieprzerwanie działa na rzecz rozwoju Świętochłowic i regionu, realizując swoją misję solidnie, fachowo i z zaangażowaniem. Dynamiczny rozwój spółki powoduje, iż zawsze nadąża za potrzebami mieszkańców. Efektywnie współpracuje z władzami, przedstawicielami i instytucjami lokalnymi. O jakość świadczonych usług i stały rozwój Spółki dba doświadczona, dynamiczna kadra zarządzająca oraz wykwalifikowani, zaangażowani pracownicy. Obecny stan zatrudnienia to ponad 160 pracowników, większość z nich stanowią mieszkańcy Świętochłowic, a pozostali są z miastem związani najczęściej nie tylko ze względu na miejsce pracy. To również stanowi o zaangażowaniu, z jakim wykonują swoją pracę – pracują nie tylko „na siebie” ale również (a może przede wszystkim) dla siebie, swoich rodzin, bliskich i znajomych. Budowanie poczucia wspólnoty i wzajemny szacunek są jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą, zasadą panującą w przedsiębiorstwie. Właściciel i kadra zarządzająca są zawsze otwarci na dialog i gotowi służyć wsparciem dla każdego z pracowników, nie tylko w sprawach bezpośrednio związanych z pracą. W myśl zasady „stanowimy zespół i gramy do jednej bramki” każdy członek załogi świętochłowickiego MPGK może zawsze liczyć na pomoc i wsparcie. Zarówno w rozwoju kompetencji, realizacji własnych pasji, jak i ciężkich sytuacjach – władze, zarząd i współpracownicy wspierają się nawzajem. „Swoich nie zostawiamy”.

W obszarze aktywności MPGK Świętochłowice leży dbanie o czystość i komfort życia mieszkańców, bezpieczeństwo, stan dróg, chodników, terenów zielonych jak również wsparcie w trudnych chwilach, kiedy przyjdzie godnie pożegnać bliską osobę. W trosce o przyszłość miasta i mieszkańców, w szczególności tych młodych,– obok codziennych obowiązków, wynikających z charakteru i zadań przedsiębiorstwa, MPGK aktywnie włącza się w działania edukacyjno-uświadamiające, w szczególności kierowane do młodych i najmłodszych mieszkańców miasta – bo to od nich przecież będzie zależało, jak miasto będzie wyglądać w przyszłości. Aktywnie wspiera realizowany przez władze miasta cykliczny program zbiórki elektroodpadów, nie tylko logistycznie, ale i „promocyjno-edukacyjnie”, by tym bardziej zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w tej i podobnych inicjatywach oraz do zgłębiania tematu ekologii i recyklingu. Warto wspomnieć, iż w tegorocznej edycji festiwalu zorganizowane zostały dwa konkursy ekologiczno-recyklingowe, z atrakcyjnymi nagrodami. Podobnie aktywnie włączyło się w realizowany przez świętochłowicką Straż Miejską program edukacyjny „Parasol”, uzupełniając przekazywane przez edukatorów treści o zagadnienia dotyczące recyklingu, istoty i znaczenia segregacji i racjonalnej gospodarki oraz przetwarzania surowców wtórnych. Aktualnie, idąc już nieco przetartym szlakiem – wdraża własny program edukacyjno-ekologiczno-recyklingowy, kierowany do uczniów szkół podstawowych, a docelowo – i średnich. Zadaniem i rolą programu jest przedstawienie i zapoznanie najmłodszych z założeniami i znaczeniem recyklingu oraz ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki, przetwarzania surowców i dbałości o czystość otoczenia i środowiska. Świętochłowickie MPGK aktywnie uczestniczy w branżowych wydarzeniach i konferencjach, poszerzając kwalifikacje i wymieniając się doświadczeniami z przedstawicielami branży.

Spółka od lat wspiera i propaguje zdrowy i aktywny styl życia, udzielając wsparcia miejskim klubom sportowym, uczestnicząc w powstawaniu obiektów rekreacyjnych i sportowych, promując ruch i aktywność.

Lata tradycji, wieloletnie doświadczenie, w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami, wykwalifikowaną kadrą, zaangażowanymi pracownikami i poczuciem wspólnej sprawy – wszystko to składa się na obraz świętochłowickiego MPGK.

Czytaj więcej