Czytasz: Spotykają się co 10 lat. Tym razem rekordowa reprezentacja Polaków!

Spotykają się co 10 lat. Tym razem rekordowa reprezentacja Polaków!

Marek Plura: Jako Polska będziemy mocno nadawali ton w dyskusji

Rekordowa liczba uczestników z Polski weźmie udział w jutrzejszym IV Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. Do europejskiej stolicy przyjedzie prawie setka uczestników z naszego kraju - parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami.


- W historii obrad Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych jeszcze nigdy nie było tylu reprezentantów z naszego kraju. To będzie bardzo silny głos! Cieszę się, że będziemy licznie obecni na tym ważnym ogólnoeuropejskim forum - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura.

Raz na 10 lat


Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych zbiera się średnio raz na 10 lat w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z tą różnicą, że w ławach poselskich zasiadają nie europosłowie, a przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, w którym zwracają się do Parlamentu Europejskiego o konkretne działania w ich sprawie.

Ważny każdy głos

Jednymi z głównych tematów tegorocznych obrad będzie kwestia dostępności wyborów. Chodzi o wypracowanie uniwersalnego rozwiązania, które pozwoli skończyć z dyskryminacją w sytuacji, w której wyklucza się z udziału w głosowaniach osoby z różnymi niepełnosprawnościami - na przykład z powodu niedostępności lokali wyborczych albo źle przystosowanych kart do głosowania. Tematem debaty będzie także kwestia realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Delegaci wyznaczą także priorytety odnośnie Europejskiej Strategii w Sprawie Osób Niepełnosprawnych 2020-2030.

W inauguracji tegorocznego Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych weźmie udział między innymi Prezydent Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Czytaj więcej