#marcin melon

ELWER’S PARADISE
Autor: Marcin Melon , data dodania:

ELWER’S PARADISE

Pedzieli Wom już, co Ślōnzoki sōm nojbardzij robotne ludzie na świecie? Dwiesta tysiyncy sztyrysta dwanoście razy, ja?

Zmiana kategorii na: Video
Tak zmieniam