Czytasz: Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach w 2018 roku!

Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach w 2018 roku!

Stolica województwa śląskiego pokonała Gdańsk. O przyznaniu Katowicom organizacji Szczytu Klimatycznego poinformowało Ministerstwo Środowiska.

W grudniu 2018 roku Szczyt Klimatyczny ONZ odbędzie się w Katowicach – zapowiedzieli dziś na konferencji prasowej Jan Szyszko, Minister Środowiska oraz Marcin Krupa, Prezydent Katowic. O organizację szczytu ubiegał się także Gdańsk.

Szczyt klimatyczny ONZ w Katowicach -poinformował minister środowiska

- Władze obu miast wykazały bardzo dobre przygotowanie organizacyjne do przyjęcia delegatów, uczestników spotkania wysokiego szczebla – szefów państw, rządów, ministrów, a także przedstawicieli mediów i obserwatorów. W wyniku wszechstronnej analizy zapadła decyzja o wyborze Katowic jako gospodarza tego prestiżowego wydarzenia - powiedział cytowany w komunikacie MŚ szef resortu środowiska, prof. Jan Szyszko.

Conference of the Parties w 2018 roku w Polsce

Na początku maja obdywa miasta odwiedzili delegaci sekretariatu konwencji klimatycznej ONZ. W szczycie weźmie udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów - politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

- Polska pragnie wykorzystać swoją prezydencję podczas COP (od końca grudnia 2018 r. do końca 2019 r.) do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej – podkreślił minister Szyszko.

Prezydent Krupa o organizacji Szczytu Klimatycznego w 2018 roku w Katowicach

Prezydent miasta podkreśla, że Katowice to unikalne miejsce na mapie Polski, które jest wzorcowym przykładem dynamicznej przemiany z regionu przemysłowego w nowoczesną metropolię. Kluczem do sukcesu jest konsekwentne realizowanie strategii opartej o takie dziedziny, jak kultura, sport, turystyka biznesowa, czy rewitalizacja obszarów zdegradowanych i tworzenie nowych terenów rekreacyjnych.

- Od początku wierzyłem, że mamy duże szanse, dlatego podjęliśmy to wyzwanie. Dziś pokazujemy, że „#NowoczesneKatowice” to nie tylko slogan, ale realne  działania - podkreślał Marcin Krupa, prezydent Katowic.

WALKA O SZCZYT KLIMATYCZNY

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Podczas ubiegłorocznego szczytu w Marokańskim Marrakeszu sekretariat konwencji klimatycznej ONZ poinformował, że w 2018 r. Polska po raz trzeci będzie gospodarzem tego najważniejszego klimatycznego wydarzenia. Tegoroczna konferencja obędzie się w niemieckim Bonn w dniach 6-17 listopada.

Szczyt klimatyczny ONZ - co pokaże Polska?

Resort podkreśla, że szczyt w 2018 r. będzie bardzo istotny, ponieważ podczas jego trwania mają zostać wyznaczone konkretne kierunki realizacji porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r. Ministerstwo zapowiadało, że Polska podczas konferencji klimatycznej będzie chciała pokazać innym państwom, jak prowadzić do neutralności emisji gazów cieplarnianych (czyli równowagi między emisją CO2 a jego pochłanianiem przez gleby czy lasy), posługując się innowacyjnymi technologiami.

W ramach szczytu klimatycznego w Polsce odbędą się:

- 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24),
- 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14),
- Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

SZCZYT KLIMATYCZNY ONZ - CO POKAŻą Katowice?

Czytaj więcej