Czytasz: Syn Beaty Szydło został księdzem

Syn Beaty Szydło został księdzem

Tymoteusz Szydło, syn premier Beaty Szydło, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej

 

- Macie być sługami, słuchających sługami Słowa Bożego, wypróbowanymi mężami modlitwy i sługami zbawienia - mówił bp Roman Pindel do diakonów.

Jak podał rzecznik diecezji bielsko-żywieckiej, Tymoteusz Szydło wraz dwunastoma diakonami przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Uroczysta msza rozpoczęła się o godz. 10:00. Po niej odbyła się pierwsza msza święta nowo wyświęconych trzynastu księży.

Mszy przewodniczył biskup Roman Pindel. Przy ołtarzu stanęli także biskup pomocniczy Piotr Greger oraz biskup senior Tadeusz Rakoczy. Wraz z nimi modlić się będą księża - pracownicy Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego, proboszcz katedry, proboszczowie parafii, z których pochodzą nowo wyświęceni kapłani.

Ks. Tymoteusz do przyjęcia święceń kapłańskich przygotowywał się przez sześć lat w seminarium duchownym w Krakowie. W ostatnim czasie dodatkowo prowadził katechezę w szkole, włączał się w animację grup duszpasterskich. W ostatnim tygodniu przed święceniami odprawiał rekolekcje w podkrakowskich Krzeszowicach.

Czytaj więcej