Czytasz: Dziś spacer śladami sosnowieckich Synagog

Dziś spacer śladami sosnowieckich Synagog

Trzy żydowskie świątynie zostały spalone i zdewastowane w czasie drugiej wojny światowej.

Przed wojną Sosnowiec zamieszkiwało ok. 130 tys. ludzi, z czego 28 tys. osób stanowiła ludność żydowska. Działała tu samodzielna gmina żydowska. Pod koniec XIX wieku wybudowano Wielką Synagogę przy ul. Policyjnej (dziś to ul. Dekerta 16). Kiedy wybuchła wojna, Niemcy wkroczyli do miasta i niszczyli synagogi. Spalili i zdewastowali m.in. świątynię wybudowaną w 1916 roku przy ul. Wiejskiej. 9 września 1939 roku hitlerowcy wysadzili Wielką Synagogę i rozebrali jej ruiny. Potem, w tym miejscu powstał plac targowy, a od niedawna działa tam sklep. Dziś nie ma żadnej tablicy, która informowałaby o tym, że w tym miejscu modlili się Żydzi. 

Dzieje sosnowieckich synagog i domów modlitwy

O sosnowieckich synagogach dowiemy się więcej w czasie spaceru historycznego. W czasie spaceru będzie można poznać wizerunki sosnowieckich synagog, dowiedzieć się jakie były okoliczności ich zniszczenia, zapoznać się z dziejami sosnowieckich synagog i domów modlitwy.

Spacer odbędzie się w przeddzień rocznicy wysadzenia i spalenia żydowskich świątyń. Wydarzenie organizowane jest 8 września o godzinie 17 i wyruszy ze skweru pod kościołem św. Tomasza. Potrwa ok. 3 godzin.

Jak dojechać?

Dojazd z Katowic (z przystanku Katowice Piotra Skargi) autobusami: 813 (odjazd o godz.16.24.), 807 (odjazd o godz. 16.28.), 40 (odjazd o godz. 16.08.) - przystanek na którym trzeba wysiąść to Pogoń Kościół; dojazd z Będzina: tramwajami 21 i 24 oraz autobusami: 40, 807; z centrum Sosnowca: tramwajami: 21, 24 i 27 (przystanek na ul. Małachowskiego) oraz autobusami: 26, 35, 88, 100, 188, 813, 935 (spod dworca PKP).

Czytaj więcej