Czytasz: "Ślązacy razem z rolnikami!"

"Ślązacy razem z rolnikami!"

Protest Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach

Pierwszy w skali kraju Protest Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej przeciwko CETA i globalizacji zgromadził w Katowicach niewiele ponad 50 osób.

Wszystko wskazuje na to, że rząd Rzeczypospolitej i inne państwa Unii Europejskiej, z mniejszymi lub większymi zastrzeżeniami, ratyfikują międzynarodową umowę handlową z Kanadą tzw. CETA. - mówił Janusz Lanuszny, prezes Ruchu Narodowego w województwie - My jako środowisko narodowe protestujemy przeciwko tej umowie. 

Według organizatorów polski rząd popiera umowę handlową między Kanadą a Unia Europejską (CETA) nie licząc się z jej zgubnymi skutkami dla polskiej gospodarki i zdrowia Polaków.

Manifestacja była okazją do prezentacji lokalnych działaczy Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, wyrażenia sprzeciwu wobec CETA oraz wznoszenia haseł antyrządowych. Protestujący skandowali też nazwy partii PO, PiS i Nowoczesnej podkreślając ich antypolskie działania.

Popieramy działania Kukiz’15 w tej materii, ale jedyną typową stricte partią na forum parlamentarnym, która przeciwdziała CETA i TTiP jest Ruch Narodowy poprzez osobę Roberta Winnickiego.

Ostrzegali przed upadkiem polskiego rolnictwa, wprowadzeniem genetycznie modyfikowanej żywności, wzrostem bezrobocia i wprowadzenia kolejnej ponadnarodowej instytucji, która pozwoli umocnić korporacje i da im możliwość pozywania rządów państw chcących wprowadzić ulgi dla rodzimych przedsiębiorców.

`Uważają, że jest to nie tyle umowa ekonomiczna, ale umowa polityczna, która ugruntuje proces globalizacji i wzmocni pozycję nie tylko samej Kanady, ale również Stanów Zjednoczonych.

Komentarze w sprawie CETA wkrótce.