Czytasz: Śląskie Centrum Wody powołano przy Uniwersytecie Śląskim

Śląskie Centrum Wody powołano przy Uniwersytecie Śląskim

"Mieszkamy na Górnośląskim Pojezierzu Antropogenicznym".

- Koncentrujemy się głównie na gospodarce wodnej, wykorzystujemy nowoczesne techniki badawcze do zarządzania nią i jej modelowania. To jest niesamowicie ważne. My nie mówimy, że jest deficyt wody, my chcemy mu zapobiec - powiedział w środę dyrektor Śląskiego Centrum Wody dr Andrzej Woźnica.

- Mieszkamy na Górnośląskim Pojezierzu Antropogenicznym, gdzie większość zbiorników stanowią te nienaturalne, powstałe w wyniku działania człowieka, stąd też nasze działania to w pierwszej kolejności właśnie to pojezierze, następnie pojezierza Polski, a potem wody świata – dodał.

Śląskie Centrum Wody jako międzywydziałowy zespół badawczy powołany przez rektora Uniwersytetu Śląskiego ma stanowić pomost pomiędzy światem nauki a gospodarką w obszarach związanych z wodą i środowiskiem wodnym. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań naukowych, badawczo-rozwojowych, dydaktycznych i edukacyjnych związanych z szeroko pojętą wodą i gospodarką wodną, prowadzonych na różnych wydziałach uczelni.

Wśród podstawowych celów centrum są zatem: koordynacja i prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych związanych z tematyką wody, pozyskiwanie środków na badania wód i ekosystemów związanych z wodami, tworzenie i wdrażanie nowych technik i narzędzi wykorzystywanych w analizach wód, komercjalizacja wyników badań, aranżowanie programów nauczania uwzględniających najnowsze osiągnięcia badawcze, technologie oraz aktualne akty prawne oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, a także kreowanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi. (PAP)

autor: Anna Gumułka

Czytaj więcej