Czytasz: Serce Temidy zabije na Śląsku

Serce Temidy zabije na Śląsku

20 maja w Katowicach odbędzie się Kongres Prawników Polskich organizowany przez sędziów, adwokatów i radców prawnych. To największe tego typu wydarzenie w najnowszej historii Polski.

- Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie dlatego, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to co słuszne i sprawiedliwe - mówi Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Kongres z założenia jest czymś na wzór Okrągłego Stołu. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu skierowano m.in. do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry,  przewodniczących klubów parlamentarnych oraz prezesów samorządów zaufania publicznego.

Jak podkreśla Jacek Trela jest to kongres pozbawiony politycznych barw.

- Trzeba podkreślić, że ta wielka debata środowisk prawniczych, choć zorganizowana w kontekście zdarzeń na scenie politycznej, nie jest wydarzeniem politycznym. Rozmawiając o kwestiach natury prawnej, legislacyjnej, pamiętajmy, że wszyscy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, komornicy – jesteśmy strażnikami prawa, nie politykami - mówi Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Organizatorzy podkreślają, że Kongres ma być okazją do zastanowienia się przedstawicieli zawodów prawniczych jak chronić wolności i praw obywatelskich. Ma być także głosem sprzeciwu wobec politycznemu populizmowi burzącemu fundamenty demokracji oraz wypracowania wspólnego stanowiska sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

- Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

W czasie wydarzenia zaplanowano panele poświęcone niezależności sądów, roli pełnomocnika  w sprawach roszczeń obywateli, znaczeniu tajemnicy adwokackiej i radcowskiej oraz dostępowi do wymiaru sprawiedliwości jako podstawowemu prawu człowieka. Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Czytaj więcej