Czytasz: Rybnik za unijne dofinansowania wyremontuje sale dydaktyczne

Rybnik za unijne dofinansowania wyremontuje sale dydaktyczne

Uczniowie w nowych salach będą odbywać zajęcia praktyczne z nauk zawodowych

W przyszłym roku w Rybniku realizowane będą dwa projekty związane z poprawą jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

W klasie jak na budowie 

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych zyskać ma pracownie do praktycznej nauki zawodów budowlanych. Inwestycja o wartości 846 323,70 zł dofinansowana będzie kwotą 688 912,41 zł.

Będą uczyć się w dawnej aptece 

Izba Rzemieślnicza pozyskała zaś dofinansowanie na remont i wyposażenie zabytkowego budynku dawnej apteki w kompleksie szpitalnym Juliusz w Rybniku. Teraz w danej aptece uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej będą w praktyce szkolić zawód, którego się uczą. Wartość projektu to 2 973 817 zł, a dofinansowanie wyniesie 2 276 470 zł.

Oba projekty mają na celu zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które stanowi  ważny element zasilający lokalną gospodarkę w wykwalifikowanych pracowników.

Chcą też zmodernizować szpital 

Projekt Izby wpisuje się również w działania samorządu mające na celu zmodernizowanie zabytkowego kompleksu byłego szpitala miejskiego Juliusz i nadaniu jego poszczególnym elementom nowych funkcji służących lokalnej społeczności.

Do chwili obecnej miasto pozyskało już środki na odnowienie budynku byłej dermatologii, gdzie powstanie centrum wsparcia rodziny. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trwają również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację budynku głównego (przyp. red. pawilony Juliusz i Rafał). Oba mają być docelowo przeznaczone na działalność kulturalną.

Czytaj więcej