Czytasz: Rybnickie starania o dziecięcy OIOM

Rybnickie starania o dziecięcy OIOM

"Uchwała intencyjna, to ważny argument w negocjacjach zarówno z samorządem województwa jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia".

Rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.

 - Chcemy szukać wszystkich możliwości wsparcia, wykorzystując również autorytet Rady Miasta Rybnika – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

- Uchwała intencyjna, to ważny argument w negocjacjach zarówno z samorządem województwa jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Postaram się również zainteresować tym tematem sąsiednie samorządy, które przecież również korzystają z usług naszego szpitala, aby i tam zostały podjęte podobne uchwały intencyjne - dodaje.

O tym jak istotne jest utworzenie w rybnickim szpitalu dziecięcego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, przekonywała obecna na sesji doktor Katarzyna Musioł, lekarz pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, która od 1 października br. pełni funkcję ordynatora oddziału pediatrii WSS nr 3.

- Po półtorej miesiącu pracy widzę, że sprawą bezwzględnie priorytetową dla tego oddziału jest utworzenie OIOM-u dla dzieci, który bezspornie będzie zwiększał bezpieczeństwo naszych małych pacjentów - mówi doktor Katarzyna Musioł.

- W tej chwili wygląda to tak, że jeśli sytuacja dziecka się pogarsza, i wymaga ono leczenia w oddziale intensywnej terapii, wsparcia oddechowego, krążeniowego, wysokospecjalistycznej aparatury, dziecko musi być przewiezione do najbliższego oddziału OIOM, to znaczy albo do Katowic albo do Jastrzębia Zdroju. Wówczas w najlepszym wariancie oczekujemy godzinę na przyjazd specjalistycznej karetki, a kolejną godzinę dziecko jest transportowane do Katowic. Czasami te dwie godziny ważą o życiu dziecka…

Uchwała, podjęta podczas listopadowej sesji Rady Miasta Rybnika, przekazana zostanie Marszałkowi Województwa Śląskiego, Sejmikowi Województwa Śląskiego, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, Posłom i Senatorom z terenu Województwa Śląskiego, Staroście Powiatu Rybnickiego oraz gminom z terenu Powiatu Rybnickiego.

Poniżej treść uzasadnienia przyjętej przez radnych uchwały:

Uzasadnienie poparcia działań mających na celu utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3, mający swoją siedzibę w Rybniku, jest dużą placówką medyczną przyjmującą pacjentów prawie z całego Śląska. Wśród wielu wyspecjalizowanych oddziałów znajdujących się na terenie tego szpitala szczególną uwagę zwracają: Oddział Pediatryczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej i Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy.

Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku jest oddziałem o charakterze wieloprofilowym, przeznaczonym dla pacjentów od 1 miesiąca do 18 roku życia. Oddział ten dysponuje 30 łóżkami, rozmieszczonymi w 2-osobowych salach, w tym 4 łóżkami wzmożonego nadzoru medycznego. Na oddziale przyjmowane są dzieci w celu planowej diagnostyki, jak również z powodu nagłych zachorowań. Na oddziale jest bowiem pełniony stały, 24-godzinny ostry dyżur. Oddział rocznie przyjmuje około 1500 dzieci z terenu całego Województwa Śląskiego.

Oprócz dotychczasowego profesjonalnego zakresu świadczonych usług, planowane jest poszerzenie zakresu świadczonych przez ten oddział usług. Zamierza się zakupić nowy sprzęt diagnostyczny, pozwalający na przeprowadzanie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki oraz leczenie dzieci według najnowszych standardów i rekomendacji.

W Oddziale Chirurgii Dziecięcej również leczeni są pacjenci od 1 miesiąca do 18 roku życia. Oddział dysponuje 20 łóżkami, rozmieszczonymi w 2-osobowych salach, w tym 2 łóżkami wzmożonego nadzoru medycznego. W ramach Oddziału Chirurgii Dziecięcej planowane jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług polegające na stworzeniu Pododdziału Leczenia Oparzeń dla Dzieci.

Oddział Otolaryngologiczny Dziecięcy dysponuje 10 łóżkami i rocznie przyjmuje około 600 dzieci z terenu Województwa Śląskiego, a nawet z Opolskiego. W ciągu roku przeprowadzanych jest około 400 zabiegów na bloku operacyjnym.

Aby zapewnić kompleksową pomoc medyczną dla najmłodszych pacjentów, niezwykle istotne jest równoległe funkcjonowanie w Szpitalu oddziału, na którym w najbardziej nagłych i gwałtownych przypadkach bądź w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka przebywającego w Szpitalu, zapewniona byłaby możliwość stałej i intensywnej opieki medycznej, pozwalającej na bieżące monitorowanie stanu zdrowia tych dzieci. Takie warunki jest w stanie zapewnić wyłącznie Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.

Problem jest priorytetowy i wymaga podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą na jego szybkie rozwiązanie. Konieczność podjęcia zdecydowanych działań uzasadniona jest tym, iż obecnie odległość takich oddziałów mieszczących się w innych szpitalach (Katowice, Jastrzębie–Zdrój, Zabrze, Chorzów) powoduje konieczność przewożenia małych pacjentów, a więc zwłokę w czasie z udzieleniem stosownej pomocy, a co za tym idzie zwiększenie zagrożenia utraty zdrowia bądź życia. Wskazać należy dodatkowo, iż dynamika zmian u dzieci jest gwałtowna i niejednokrotnie wymagająca podejmowania niezwłocznych decyzji i pilnych działań diagnostycznych i terapeutycznych. Fizyczna bliskość Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci niewątpliwie rozwiązałaby ten problem.

Mając powyższe na uwadze, jak również to, iż w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku leczone są dzieci praktycznie z całego Województwa Śląskiego, wyrażenie poparcia dla działań mających na celu utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, Rada Miasta Rybnika uznaje za konieczne i uzasadnione.

Czytaj więcej