Czytasz: Aż 66 dotacji uzyskali mieszkańcy Rybnika

Aż 66 dotacji uzyskali mieszkańcy Rybnika

Rozstrzygnięcie Programu SMOG STOP w Rybniku.

Aż 66 dotacji uzyskali mieszkańcy Rybnika w ramach programu SMOG STOP, którego rozstrzygnięcie ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach programu SMOG STOP o udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, deklarujące zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmował wnioski w maju br., rozstrzygnięcie naboru ogłosił 12 października.

Mieszkańcy Rybnika uzyskali 66 dotacji na 804 w całym województwie (ponad 8%). Jest to najlepszy wynik wśród gmin województwa – drugie w kolejności miasto uzyskało 23 dotacje.

- Bardzo się cieszę z aktywności mieszkańców gmin naszego subregionu, zwłaszcza Rybnika, w zakresie chęci pozyskiwania dotacji na inwestycje poprawiające jakość powietrza. Duża liczba przyznanych rybniczanom dotacji na poziomie województwa to jednocześnie dowód na skuteczność działań podejmowanych przez miasto. Działania te z jednej strony poprzez kampanie informacyjne zwiększają świadomość mieszkańców o zagrożeniach związanych ze smogiem, z drugiej zaś mobilizują - dzięki efektywnemu programowi wsparcia - do podejmowania inwestycji polegających przede wszystkim na zmianie sposobu ogrzewania - podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Z uwagi na  dużą ilość wniosków, WFOŚiGW dofinansuje w ramach programu SMOG STOP inwestycje tylko najbardziej ekologiczne, które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasę.

Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu naboru wniosków do programu – w tym lista wybranych do dofinansowania zadań planowanych do realizacji w 2017 roku TUTAJ.

Czytaj więcej