Czytasz: RAŚ apeluje do prezydenta. Chcą zadośćuczynienia

RAŚ apeluje do prezydenta. Chcą zadośćuczynienia

Ruch Autonomii Śląska chce Memoriału Ofiar Czystek i Represji Etnicznych, pomnika i centrum dokumentacji.

„W przededniu Narodowego Święta Niepodległości zwracamy się do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o ustanowienie Memoriału Ofiar Czystek i Represji Etnicznych, którego zadaniem będzie dokumentowanie i upamiętnienie prześladowań różnych grup narodowych i etnicznych w okresie Polski Ludowej” - napisał do Andrzeja Dudy Ruch Autonomii Śląska. Jego przedstawiciele tłumaczą, że taka uroczystość pozwoliłaby w sposób symboliczny zadośćuczynić ofiarom polityki narodowościowej władz komunistycznych oraz „nacjonalistycznych ekscesów”.

„Memoriał powinien stać się przestrzenią dialogu, promowania poszanowania różnorodności i otwartości na odmienność, tak potrzebnych wobec przemian zachodzących w Polsce i Europie” - zaznaczają w liście przedstawiciele RAŚ-iu.

Ale to nie wszystko. Ruch dopomina się także...o pomnik - miejsce upamiętnienia ofiar polityki narodowościowej lat 1945-1989 - oraz centrum dokumentacji i edukacji. „Program instytucji winien być kształtowany we współpracy z przedstawicielami grup narodowych i etnicznych, które padły ofiarą tej polityki i często do dziś ponoszą jej konsekwencje” - zaznacza Ruch.

Czytaj więcej