Czytasz: Radni PiS oskarżają prezydenta Mysłowic

Radni PiS oskarżają prezydenta Mysłowic

To przez jego decyzję mamy teraz zanieczyszczoną metalami ciężkimi hałdę - mówi radny PiS Mariusz Wielkopolan.

Klub Radnych PiS oskarża prezydenta Miasta Mysłowice o działanie na szkodę mieszkańców. Zawiadomiono o sprawie prokuraturę. Jak twierdzi radny Mariusz Wielkopolan, zgodnie z art.26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, prezydent Mysłowic nie wydał decyzji „do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” 

Dziś na sesji nadzwyczajnej w Mysłowicach  miał być poruszony ten temat.

O co chodzi?

Generalnie o zanieczyszczenie metalami ciężkimi terenu zlokalizowanego przy ul. Księdza Norberta Bończyka w Mysłowicach.

- O to, że 31 grudnia 2015 roku prezydent Mysłowic wydał decyzję o zgodzie dla MPWiK na składowanie tam odpadów w łącznej ilości 143 000 ton. Zgodnie jednak z art. 41 ustęp 3 pkt.1B ustawy o odpadach zgodę na tak duże ilości odpadów mógł wydać tylko marszałek województwa. Dlaczego  więc naczelnik ochrony środowiska w  imieniu prezydenta przekroczył swoje kompetencje i czym się kierował, wydając decyzję niezgodną z ustawą o odpadach. Chcemy uzyskać odpowiedź m.in. na to pytanie - mówi Wielkopolan.

Jak twierdzi radny PiS, służby kontrolne WIOŚ ustaliły, że odpady były składowane jeszcze przed uzyskaniem formalnego zezwolenia, jak również były składowane na działce, co do której MPWiK nie posiadał stosownej zgody. Fakty te spowodowały, że WIOŚ rozpoczął procedurę wymierzenia MPWiK Mysłowice kary pieniężnej.

- Biorąc pod uwagę fakt, że jest to w 100 proc. spółka miejska, karę zapłacą w rzeczywistości mieszkańcy Mysłowic - mówi Wielkopolan.

 W październiku 2016 r. WIOŚ w Katowicach przeprowadził badania, których wyniki wskazują, że zostały przekroczone, a nawet wielokrotnie przekroczone w niektórych próbkach dopuszczalne stężenia szkodliwych metali w ziemi składowanej w dzielnicy Bończyk.

- Kadm, ołów, cynk i arsen. To wszystko jest w tej hałdzie - mówi Wielkopolan.

Pod pismem informującym, że zostały przekroczone dopuszczalne stężenia dla poszczególnych metali podpisał się Tadeusz Sadowski, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Czytaj więcej