Czytasz: Prezydent Katowic przed Sądem Okręgowym

Prezydent Katowic przed Sądem Okręgowym

00:28
Marcin Krupa złożył zeznania w sprawie przerwanego przemarszu Młodzieży Wszechpolskiej.

Krótko po godzinie 9:00 przed Sądem Okręgowym w Katowicach rozpoczęła się kolejna rozprawa w związku z rozwiązaniem Marszu Powstańców Śląskich w dniu 6 maja 2018 r.

W dniu manifestacji prezydent Marcin Krupa w mediach społecznościowych poinformował, że „polecił swoim służbom rozwiązać zgromadzenie publiczne - organizowane przez Młodzież Wszechpolską na Pl. Sejmu Śląskiego”. Jeszcze przed dzisiejszą rozprawą magistrat przyznał, że formalnie decyzję podjął nie prezydent, a naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego Mirosław Cygan.

Od tej decyzji miasta odwołał się prezes katowickiego koła Młodzieży Wszechpolskiej Łukasz Kolada. Zdaniem organizatorów Marszu Powstańców Śląskich, jego rozwiązanie „było złamaniem podstawowych praw dotyczących wolności zgromadzeń zawartych w Konstytucji RP”.

Prezydent w dniu manifestacji zorganizował konferencję prasową, na której podkreślał, że Katowice nie będą „areną propagandy faszystów i nacjonalistów”.

Sędzia wezwała prezydenta Marcina Krupę do osobistego stawiennictwa. W czasie rozprawy przesłuchani zostaną także policjanci biorący udział w zabezpieczeniu marszu.

Czytaj więcej