Czytasz: Pamięci polskich bohaterów!

Pamięci polskich bohaterów!

95 lat temu Wojsko Polskie wkroczyło na Górny Śląsk. W Gmachu Sejmu Śląskiego zostanie odsłonięta tablica ufundowana przez wojewodę oraz IPN.

Na ścianie westybulu o godz.10:00 odsłonięta zostanie tablica, która ma upamiętnić 95. rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski.

– Ten gmach ma swoje symboliczne znaczenie, jeśli chodzi o wydarzenia z 1922 r., bowiem wówczas podjęto decyzję o jego budowie. Dlatego Urząd jest doskonałym miejscem, by oddać hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż część Górnego Śląska powróciła do Macierzy – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Jak podkreślają przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrano datę nieprzypadkową. 20 czerwca mija 95 lat kiedy Wojsko Polskie wkroczyło na Górny Śląsk.

- Poprzez odsłonięcie tablicy chcemy oddać cześć wszystkim tym, którzy przyczynili się do powrotu części Górnego Śląska do Polski : powstańcom śląskim, śląskim rodzinom, w których pielęgnowano polskość i każdemu, kto wówczas zachował w swym sercu umiłowanie polskości – dodaje zastępca dyrektora wydziału ds. spraw obywatelskich ŚUW Andrzej Krzystyniak.

Tablica pamiątkowa

"Pamięci Powstańców Śląskich oraz działaczy narodowościowych, którzy swą pracą i ofiarą krwi przyczynili się do powrotu Górnego Śląska do macierzy oraz śląskich rodzin, które przez pokolenia - pomimo germanizacji - zachowały polską kulturę, język i miłość do Ojczyzny - Polski. Z nich wyszli dzielni patrioci bohaterowie, którzy wywalczyli przez wieki oczekiwane połączenie z Ojczyzną"

Uroczystości otwarte dla mieszkańców

Odsłonięciu pamiątkowej tablicy towarzyszyć ma koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz otwarcie wystaw o historii Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich i zdjęć historycznych z okresu Powstań Śląskich.  Uroczystości są otwarte dla mieszkańców. W ich trakcie będzie można zwiedzić gmach, który co podkreśla wojewoda Wieczorek, jest pomnikiem historii wpisanym na listę zabytków.

Czytaj więcej