Czytasz: Polska z największym smogiem w Unii Europejskiej

Polska z największym smogiem w Unii Europejskiej

Z powodu zanieczyszczeń powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 43 tys.mieszkańców.

29 października Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport "Jakość powietrza w Europie - 2018". Według badań Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Spośród 20 miast w największym stopniu skażonych rakotwórczym benzopirenem aż 19 leży w Polsce. 

Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza w 2016 r. około 2,5 tys. miast z 41 państw Europy (w tym wszystkie należące do UE). Przygotwując tegoroczny raport badano stężenie płynów zawieszonych PM10 i PM2.5 (są to główne składniki smogu),  akotwórczy benzo(a) piren, tlenek azotu, a także związki siarki o ozonu. 

EEA określa w przybliżeniu, że każdego roku zanieczyszczone powietrze jest przyczyną śmierci 43 000 osób w Polsce. Dla porównania: każdego roku w wypadkach ginie ich ok. 3 000. 

- Zanieszyczenie powietrza jest niewidocznym zabójcą i musimy zintensyfikować nasze wysiłki, aby zająć się jego przyczynami. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, emisje z transportu drogowego są często bardziej szkodliwe, niż emisje z innych źródeł, ponieważ następują one na poziomie gruntu i zazwyczaj występują w miastach, w pobliżu ludzi - mówi w komentarzu dyrektor wykonawczy EEA Hans Bruyninckx. 

Smog zabija

Płyn zawieszony (PM), dwutlenek azotu (NO2) i ozon przypowierzchniony (O3) powodują największe szkody dla zdrowia ludzkiego. Wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza negatywnie oddziałuje na Europejczyków, zwłaszcza tych mieszkających na obszarach miejskich. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej należą do tych, gdzie odnotowuje się najwięcej przedwcześnych zgonów związanych ze złą jakością powietrza zanieczyszczonego przez pyły zawieszone PM2,5.

W przypadku Polski liczba zgonów rocznie do 44,5 tys. 

- Wdychane produkty spalania prowadzą, z jednej strony do stanów zapalnych układu oddechowego, indukując alergie, astmę, POChP, z drugiej zaś - powodują mutację do zmian nowotworowych. To nie  wszystko: są badania, które mówią, że mikrocząstki penetrują do wszystkich tkanek organizmu, nawet do Ośrodkowego Układu Nerwowego - mówi dr n. med Piotr Dąbrowiecki, specjalista do chorób wewnętrznych i alergologii w Wojwskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.  

Straty dla gospodarki, ekosystemy i ekonomii 

Zanieczyszczenie powietrza ma również znaczący wpływ na gospodarkę. Straty ponoszone przez gospodarkę to między innymi wydatki na poprawę pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa, straty związane  z wydatkami na ochronę powietrza atmosferycznego oraz koszta walki z nieszczeniem narzędzi, materiałów i wyrobów gotowych (np. wzmożona korozja) oraz z niszczeniem budynków i zabytków kultury. 

Smog ma negatywny wpływ na ekosystemy, niszcząc gleby, lasy, jeziora i rzeki oraz zmniejszając plony rolne. Zły stan atmosfery, która jest zanieczyszczona substancjami pyłowymi i gazowymi, szczególnie niszczy roślinność skażanego terenu. Następuje spadek wydajności w rolnictwie. 

Zanieczyszczenie atmosfery powodują również liczne straty ekonomiczne. Koszty związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom, z walką z efektami działania zanieczyszczeń na środowisko oraz na zdrowie człowieka ponoszone są przez całe społeczeństwo. 

Czytaj więcej