Czytasz: Politechnika Śląska otworzy...licea

Politechnika Śląska otworzy...licea

We wrześniu w Rybniku i Gliwicach rozpoczną działalność akademickie licea ogólnokształcące prowadzone przez Politechnikę Śląską.

W założeniu mają tworzyć uczniom optymalne warunki do zajęć, szczególnie w przedmiotach ścisłych.

Jak poinformowała w środę uczelnia, która tego dnia prezentuje założenia inicjatywy w Rybniku, w obu liceach pod jej patronatem powstaną dwa profile kształcenia: politechniczny oraz architektoniczny. Nauka w nich będzie oparta na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, a także języków obcych.

Uzupełnieniem tak przygotowywanych lekcji będzie oferta zajęć pozalekcyjnych. Mają one opierać się na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej i instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego regionu.

- Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie im nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych - powiedział cytowany w informacji Politechniki Śląskiej jej rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

- Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom liceów akademickich fakultatywny udział w wybranych zajęciach na studiach z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni - zaznaczył prof. Mężyk

W regionie funkcjonują już licea ogólnokształcące pod patronatem m.in. Uniwersytetu Śląskiego. W tym przypadku Politechnika Śląska będzie jednak organem prowadzącym placówek. Będą one funkcjonowały jako szkoły publiczne, z nadzorem pedagogicznym sprawowanym przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu mają tworzyć pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Śląskiej, którzy mają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

W zaproszeniu kierowanym do przyszłych uczniów i rodziców prof. Mężyk zaznaczył, że Politechnika Śląska – w której kilka tysięcy pracowników nauki tworzy nowe rozwiązania techniczne, koncepcje i technologie - "chce dzielić się swoim bogactwem z tymi, którzy w niedalekiej przyszłości będą mogli dołączyć do społeczności akademickiej".

- Poprzez utworzenie Akademickich Liceów Ogólnokształcących w Gliwicach i w Rybniku chcemy otworzyć drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły średniej. W murach Politechniki chcemy gościć młodych ludzi, którzy już teraz będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich, w naszych pracowniach i laboratoriach odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze - wyjaśnił rektor.

- Naszą intencją jest stworzenie szkół średnich, gdzie innowacyjne myślenie połączy edukację z wiedzą akademicką - zaznaczył.

Bliska współpraca z Politechniką ma m.in. umożliwić najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych - z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

Jak podał gliwicki magistrat w swoim biuletynie, tamtejsze publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące będzie działało przy ul. Marcina Strzody 10. W Rybniku z kolei liceum Politechniki Śląskiej ma działać w uczelnianym kampusie przy ul. Rudzkiej 13.

W skali kraju niektóre licea akademickie plasują się w czołówkach ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika "Perspektywy".

W tym roku na szczycie rankingu liceów za 2017 r. już trzeci raz z rzędu znalazło się XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Placówka powstała w 1991 r. na mocy porozumienia kuratora oświaty z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet sprawował patronat nad szkołą do 2011 r., kiedy przejęła go Politechnika Warszawska.

Drugie miejsce wśród liceów przypadło w tym roku Liceum Akademickiemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w ub. roku szkoła była na trzecim miejscu).(PAP)

autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej