Czytasz: Policjanci wytropią wagarowiczów

Policjanci wytropią wagarowiczów

O wagarowiczach dowiedzą sie rodzice i dyrekcje szkół. W szczególnych przypadkach sądy rodzinne.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to tradycyjnie „dzień wagarowicza”. Dla policjantów jest to jednak dzień wzmożonej pracy. Jak tłumaczą pozostawanie nieletnich poza placówką szkolną w godzinach obowiązkowych zajęć, pozbawionych kontroli i nadzoru osób dorosłych, może potencjalnie stwarzać zagrożenie dla młodzieży. 

- Dbając o bezpieczeństwo młodych ludzi śląscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na ochronę nieletnich. Mając na uwadze możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń mundurowi kontrolują miejsca, gdzie często przebywa młodzież. Stróże prawa sprawdzają także obiekty, w których może dochodzić do sprzedaży alkoholu nieletnim. Policjanci będą reagować na każdą sytuację, w której nieletni mogą stać się ofiarami lub sprawcami przestępstw, czy też wykroczeń - tłumaczą śląscy policjanci.

O wagarowiczach dowiedzą sie rodzice i dyrekcje szkół. W szczególnych przypadkach sądy rodzinne.

- Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane m. in. alkoholu lub środków odurzających. Dlatego o każdym przypadku natrafienia na nieletnich pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą powiadomieni rodzice, szkoły oraz sądy rodzinne - przestrzegają policjanci.

Mundurowi pod lupę wezma także właścicieli sklepów. Policjanci przypominają, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny oraz utrata koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj więcej