Czytasz: Już nie kupisz mułów z PGG

Już nie kupisz mułów z PGG

Polska Grupa Górnicza wycofuje z oferty muły węglowe i flotokoncentraty.

PGG wycofuje z oferty indywidualnej muły węglowe i flotokoncentraty. Zakaz ich spalania zawarty jest w uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. Teraz, pomimo braku prawnego zakazu handlu, nie będzie ich można kupić z największej spółkie węglowej w Europie. Rocznie Grupa wytwarza ich kilkaset tysięcy ton.

- Mając świadomość negatywnych konsekwencji użytkowania mułów i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach, PGG podjęła działania zmierzające do wycofania tych sortymentów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego. Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami PGG oraz przyjętą i realizowaną strategią spółki – podała w czwartek Grupa

O wycofanie ze sprzedaży dla indywidualnych odbiorców mułów i flotokoncentratów apelował w lipcu tego roku marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa, przypominając, że niebawem wchodzą w życie przepisy przyjętej przez regionalny sejmik uchwały antysmogowej. Zwracają na to uwagę także przedstawiciele PGG.

- 1 września br. zaczną obowiązywać przepisy śląskiej uchwały antysmogowej, które eliminują z ogrzewnictwa indywidualnego sortymenty mułowe, które stracą status legalnego paliwa i będą wymagać utylizacji. Decyzja PGG o ich wycofaniu z oferty ma więc charakter prewencyjny i służy naszym klientom – mówi rzecznik spółki Tomasz Głogowski.

Muły i flotokoncentraty to ok. 2,5 proc. całej rocznej sprzedaży PGG, czyli ok. 700-800 tys. ton. Przedstawiciele spółki oceniają, że jest to marginalna część ogólnego wolumenu sprzedaży, zaś dotychczasowa obecność tych gatunków w ofercie dla sektora komunalno-bytowego wynikała z popytu na tego rodzaju produkt.

Czym są muły węglowe?

Muły węglowe oraz tzw. flotokoncentraty to węgiel najniższej jakości, będący odpadem z produkcji lepszych gatunków. Spalanie mułów w indywidualnych paleniskach to jedna z istotnych przyczyn smogu.

Muł węglowy to drobinki węgla o uziarnieniu poniżej 1 milimetra. Powstaje w zakładzie przeróbczym, gdzie wydobyty w kopalni węgiel trafia w celu poprawy jego własności energetycznych. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, z udziałem wody - wytworzone produkty podlegają następnie procesom odwadniania, w efekcie czego powstaje muł. Poprzez jego wzbogacanie powstaje flotokoncentrat, czyli materiał opałowy charakteryzujący się wysoką wartością opałową oraz wielkością ziaren do 1 milimetra. Jego zaletą jest stabilne i ekonomiczne spalanie, wadą - emisja pyłów i innych zanieczyszczeń.

Wyłącznie dla przemysłu

PGG poinformowała w czwartek, że przygotowując się do decyzji o wycofaniu sortymentów mułowych z sektora komunalno-bytowego, spółka już wcześniej zawierała kontrakty handlowe na dostawy mułów i flotokoncentratów do energetyki i przemysłu, które dysponują specjalnymi instalacjami przystosowanymi do ich bezpiecznego zużycia.

„W ramach tego procesu wdrażane są rozwiązania techniczne i technologiczne, które do niezbędnego minimum ograniczają wytwarzanie sortymentów mułowych, z zachowaniem dotychczasowych możliwości kierowania na rynek szerokiej gamy sortymentów grubych, średnich i miałowych” – podała PGG.

W czerwcu br. PGG i spółka Enea Trading podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce. W efekcie możliwe będzie stosowanie tego niskiej jakości paliwa do produkcji prądu i ciepła, bez szkody dla środowiska.

Towar wciąż na rynku

Według rzecznika PGG, znaczna część mułów oferowanych obecnie na rynku to muły pochodzące z osadników pozostałych po zamkniętych kopalniach, a więc niezwiązanych z aktywnością PGG.

- Jednak mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu oraz fakt bycia największym europejskim producentem węgla energetycznego, PGG konsekwentnie dąży do zastąpienia gorszego paliwa węglami o wyższej jakości, i to zarówno w sortymentach miałowych, jak i sortymentach grubych i średnich  – podkreślił rzecznik.

Przedstawiciele Grupy wskazują, że w ofercie PGG jest wiele paliw odpowiednich sektora komunalno-bytowego. „Węgiel kamienny nadal pozostaje najatrakcyjniejszym paliwem wykorzystywanym w ogrzewnictwie indywidualnym” – ocenia producent.

Czytaj więcej