Czytasz: Od 1 marca zmiana na liście leków refundowanych

Od 1 marca zmiana na liście leków refundowanych

Spore zmiany w reumatologicznych programach lekowych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 r. Najwazniejsze dotyczą programów lekowych.

Zmiany w programach lekowych:

W programach lekowych wprowadzono zmiany sugerowane przez konsultantów krajowych.

Dotyczą m.in. leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych. Leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci. Zmiany wprowadzono także do progamów leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzienczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS).

Lista leków refundowanych 1 marca 2017. Jakie zmiany?

Zmiany mające charakter porządkujący i organizacyjny objęły program leczenia certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.

Ponadto we wszystkich reumatologicznych programach lekowych wprowadzono zmiany, polegające na tym, że pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet jeśli nie spełniają części kryteriów.

Warunek: leczenie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).


Zmieniły się przeciwwskazania do udziału w programie. Teraz będą wynikały z przeciwwskazań do stosowania, które są określone dla poszczególnych leków ujętych w programie lekowym, z uwzględnieniem rekomendacji towarzystw reumatologicznych.

Pacjenci z RZS, ŁZS lub ZZSK będą mogli zastosować jeden inhibitor TNF alfa więcej, jeśli przyczyną odstawienia przynajmniej jednego z nich była nietolerancja lub działania niepożądane.


Lekarz prowadzący będzie decydował o długości leczenia, dawkowaniu oraz częstości podawania leku biologicznego, jeśli u chorego zaprzestano podawania leku z powodu uzyskania konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej) i doszło u niego do nawrotu aktywnej choroby w okresie poniżej 12 tygodni, a następnie ponownie nastąpiła poprawa.


Leczenie daną substancją czynną będzie kontunuowane w uzasadnionych sytuacjach klinicznych, jeśli chory nie uzyska konkretnych kryteriów poprawy (w zależności od jednostki chorobowej), szczególnie u pacjentów z wyjściową bardzo dużą aktywnością choroby i/lub występowaniem czynników złej prognozy (do decyzji Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).


Przy dawkowaniu leków biologicznych zostały uwzględnione rekomendacje towarzystw reumatologicznych.


Dostępne będa także nowe terapie wleczeniu czerniaka (monoterapia wemurafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem wemurafenib z kobimetynibem.) Monoterapia dabrafenibem została zastąpiona terapią skojarzoną z zastosowaniem dabrafenibu i trametynibu.

Zmieniły się także kryteria leczenia wrodzonych zespołów autozapalnych.

Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2017: Szczegóły zmian tutaj

Czytaj więcej