Czytasz: Nie chcą fedrowania. Będą protestować

Nie chcą fedrowania. Będą protestować

- Nie godzimy się na degradację naszego miasta – mówią mieszkańcy Imielina.

W piątek, 25 maja w godz. od 14 do 15 planowane jest zgromadzenie publiczne „Ratujmy Imielin”. Odbędzie się przed budynkiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22.

Zgromadzenie jest protestem społecznym wobec realizacji przedsięwzięcia wydobywania węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" przez KWK Piast – Ziemowit.

- Organizujemy protest przeciw eksploatacji na zawał ze złoża Imielin-Północ. Dzięki takiemu protestowi gminie Orzesze udało się powstrzymać kopalnię. Pokażmy, że nie godzimy się na degradację naszego miasta i naszych domów – mówią stowarzyszenia imielińskie organizujące protest.

„Ratujmy Imielin” to akcja społeczna, która informuje mieszkańców o planowanym przedsięwzięciu pn.”Wydobycie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”. Aktywizuje mieszkańców do zgłaszania uwag, zastrzeżeń i wniosków do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wspiera działania podejmowane przez Urząd Miasta w tym zakresie. Poszerza wiedzę mieszkańców Imielina na temat zagrożeń związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Mieszkańcy Imielina boją się, że wydobycie spowoduje szkody górnicze i zniszczy imielińskie budynki. Radni przekonują, że w tej chwili już są trudności z zakupem węgla w Polsce. Jeżeli wydobycie nie będzie możliwe to 250 imielińskich górników może stracić pracę. 

Czytaj więcej