Czytasz: Nauczycielki stracą pracę za Czarny Protest?

Nauczycielki stracą pracę za Czarny Protest?

Komu nie spodobało się, że zabrzańskie nauczycielki wsparły manifestację kobiet?

TRAFIŁY PRZED KOMISJĘ DYSCYPLINARNĄ DLA NAUCZYCIELI, Bo Ubrały sie na CZarno. 

„Publicznie manifestowały swoje poglądy w godzinach pracy”. Zarzuty wobec nauczycielek zbada w piątek komisja dyscyplinarna przy wojewodzie śląskim.

Nauczycielkom Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu Zabrza grozi kara nagany, zwolnienie z pracy, a nawet zakaz wykonywania zawodu. Takie mogą być decyzje wydane przez komisję dyscyplinarną. 10 nauczycielek ma postępowanie dyscyplinarne, ponieważ brały udział w „Czarnym Proteście”. Powodem jest zdjęcie na Facebooku, na którym ubrane na czarno manifestują swoje poparcie dla strajku kobiet.

Chodzi o październikowy protest kobiet przeciwko planom zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Panie wyszły na ulice w całym kraju. Nauczycielki z Zabrza wsparły protest ubierając się na czarno, a swoje zdjęcie opublikowały na portalu społecznościowym.

Komisja dyscyplinarna za CZarny Protest

Nie wiadomo, komu się to nie spodobało i kto złożył zawiadomienie do kuratorium oświaty w Katowicach, ale sprawa zajął się rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli. Rzecznik może postępowanie wyjaśniające umorzyć lub skierować do komisji dyscyplinarnej. W tym przypadku komisja dyscyplinarna przy wojewodzie zadecydowała o wszczęciu sprawy i postawieniu zarzutów za „publiczne manifestowanie swoich poglądów w godzinach i w miejscu pracy związanych z poparciem dla zorganizowanego w tym dniu na terenie całego kraju protestu dotyczącego zmian przepisów w zakresie prawa do aborcji”.

Dziś odbędzie się pierwsza rozprawa.

Nauczycielki są obwinione z art. 75 Karty Nauczyciela: „Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6”.

Nauczycielki z Zabrza nie są same

Sprawą zajął się już Rzecznik Praw Obywatelskich, który chce wyjaśnień z jakich powodów wszczęto postępowanie. Sprawą zajął się także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według prawników Związku oskarżenie jest bezpodstawne.

Czytaj więcej