Czytasz: Największe uczelnie regionu pomogą w modernizacji Parku Śląskiego

Największe uczelnie regionu pomogą w modernizacji Parku Śląskiego

Środowisko akademickie, powstającej w woj. śląskim metropolii, włączyło się w działania modernizacyjne Parku Śląskiego w Chorzowie – największego parku miejskiego w Polsce.


W piątek powołano Radę Naukową, którą tworzą rektorzy siedmiu największych uczelni regionu.

Radę Naukową tworzą rektorzy: Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego.

 - Deklarujemy wsparcie wiedzą i doświadczeniem, które oferujemy władzom Parku Śląskiego. Będziemy doradzać zarówno w strategicznych planach rozwojowych, jak i szczegółowych projektach np. tworzeniu rozwiązań komunikacyjnych, w tym ścieżek rowerowych, wpisujących się w plany o charakterze metropolitarnym – powiedział rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, którego uczelnia, jako pierwsza przewodniczyć będzie Radzie.

Zdaniem marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi współpraca ze środowiskiem akademickim ułatwi działania związane z modernizacją Parku. - Wyzwania takie, jak organizacja transportu wewnętrznego i zewnętrznego czy nadanie nowych funkcji zmodernizowanym przestrzeniom i obiektom pod kątem preferencji użytkowników, wymagają wsparcia ekspertów. Zyskaliśmy sojuszników, bez których proces przywracania Parkowi blasku byłby dużo trudniejszy – mówił marszałek.

Jak podał rzecznik Parku Śląskiego Łukasz Buszman, Rada Naukowa przejęła dotychczasowe kompetencje Konwentu ds. Parku Śląskiego, który wcześniej m.in. przyczynił się do stworzenia "Planu wsparcia i zarządzania rozwojem Parku Śląskiego". Jest to dokument ramowo opisujący wyzwania stojące przed Parkiem. Teraz konieczne jest jednak dopracowanie szczegółów zawartych tam projektów. Ostateczny kształt wskazanych w planie potrzeb ma zostać stworzony m.in. dzięki zaangażowaniu właśnie środowiska naukowego.

Znajdujący się na pograniczu Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Katowic Park Śląski jest największym miejskim parkiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Jego powierzchnia wynosi ok. 600 hektarów. W granicach Parku znajdują się m.in. Śląskie Wesołe Miasteczko, Śląski Ogród Zoologiczny, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny, Planetarium Śląskie i Stadion Śląski. Co roku Park odwiedza kilka milionów osób.

Na rewitalizację Parku Śląskiego samorząd województwa chce uzyskać 200 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego; rozmowy w tej sprawie trwają. Zgodnie z planami, w ciągu kilku lat Park ponownie ma stać się wizytówką regionu.

 Według koncepcji przedstawionej wiosną br. przez prezes Parku Śląskiego Anetę Moczkowską, Park ma być podzielony na kilka stref spełniających różne funkcje: rodzinną ze Śląskim Wesołym Miasteczkiem; aktywną ze Stadionem Śląskim; ekopark, który ma być miejscem spotkań i centrum bioróżnorodności oraz smartpark – centrum innowacyjności i edukacji.

Według dyrekcji najpilniejszymi zadaniami do realizacji są: zaprojektowanie i budowa parkingów, które będą wkomponowane w przestrzeń Parku oraz inwestycje dotyczące gospodarki wodnej. Chodzi m.in. o pozyskiwanie i wykorzystywanie deszczówki. W najbliższym czasie w Parku rewitalizowane mają też być elementy małej architektury, alejki i ławki.

Szczegółowy harmonogram prac powstanie po zakończeniu negocjacji z EBI; będzie zależał od finansowania oraz możliwości projektowych. (PAP)