Czytasz: Metropolia stawia na tablice elektroniczne

Metropolia stawia na tablice elektroniczne

400 nowych elektronicznych tablic informacyjnych pojawi się na przystankach KZK GOP.

Z ponad sześciokrotnie większego niż obecnie systemu dynamicznej informacji na przystankach powinni w 2020 r. zacząć korzystać pasażerowie komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczba tablic zmiennej treści wzrośnie tam z obecnych 72 do ponad 530.

Obecnie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) na terenie działania największego organizatora komunikacji miejskiej w Metropolii, czyli Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), obejmuje kilka ciągów pasażerskich w Katowicach, Zagłębiu Dąbrowskim oraz Gliwicach i Zabrzu (łącznie 72 tablice na przystankach). Tamto pilotażowe rozwiązanie powstało przy wsparciu funduszy UE na lata 2007-2013.

Jeszcze przed utworzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), co nastąpiło w połowie br., KZK GOP przygotował obszerną rozbudowę systemu pod kątem obecnych środków unijnych. Uruchomione w poprzednich latach rozwiązanie ma zostać rozbudowane o znacznie ponad 400 tablic w większej liczbie gmin tworzących KZK GOP (we współpracy z pozostającymi poza tym związkiem, lecz należącymi do GZM Tychami oraz Bieruniem).

Jak przekazała PAP rzeczniczka KZK GOP Anna Koteras, przed świętami ruszył już przetarg na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Jest ono obszerne: obok zapewnienia wszelkich dokumentów, projektów i szkoleń, obejmuje m.in. dostarczenie i montaż 400 elektronicznych tablic informacyjnych 6-wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu i 6 elektronicznych tablic 12-wierszowych - jednostronnych dla obszaru KZK GOP, a także 50 tablic 6-wierszowych dwustronnych dla Tychów oraz 6 podobnych tablic dla Bierunia.

Większe tablice jednostronne mają pojawić się m.in. na podziemnym przystanku pod katowickim dworcem kolejowym, na dworcach komunikacji miejskiej w Bytomiu, w Będzinie, w Sosnowcu (przy urzędzie miasta) oraz w Zabrzu.

Ponadto, ponieważ po wprowadzeniu od początku 2018 r. przez GZM wspólnej taryfy dla obszaru Metropolii - zamiast taryf trzech dotychczasowych organizatorów, w tym tyskiego - tyski organizator nie będzie dysponował w swoich pojazdach systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), przetarg obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich urządzeń mobilnych pod kątem ŚKUP dla ok. 170 kursujących dlań pojazdów.

Przetarg obejmuje też m.in. zapewnienie tyskiemu organizatorowi odpowiedniego oprzyrządowania, włączenia i koordynacji nowych elementów z istniejącymi systemami, w tym SDIP i ŚKUP, a także dostarczenie mobilnych urządzeń serwisowych oraz dedykowanej aplikacji SDIP dla urządzeń mobilnych pasażerów.

Jak przypomniała bowiem Koteras, niezależnie od dynamicznej informacji przystankowej, na stronie związku dostępny jest internetowy moduł systemu, z którego można korzystać m.in. przez telefony komórkowe.

- Można tam sprawdzić sobie odjazd każdego pojazdu z każdego przystanku w czasie rzeczywistym - zaznaczyła rzeczniczka KZK. Nowa aplikacja, uwzględniająca także trasy tyskie, ma ułatwić korzystanie z tego rozwiązania.

Cała część techniczno-informatyczna przetargu ma zostać zrealizowana w 21 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Ten element postępowania ma być współfinansowany funduszami unijnymi o zakładanej wartości 26,4 mln zł – dzięki projektowi przygotowanemu pod kątem finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Druga część postępowania KZK obejmuje świadczenie usług utrzymania tego systemu, usług serwisowych i gwarancyjnych w całym tzw. okresie trwałości projektu unijnego, przy czym okres gwarancyjny określono na co najmniej 66 miesięcy od odbioru przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 24 stycznia 2018 r.

KZK akcentuje, że system SDIP jest stosunkowo elastyczny i pozwala – w miarę potrzeb – na wykorzystanie go w różnych celach. W ub. sezonie grzewczym Związek przystał na pomysł Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach, by na istniejących tablicach SDIP udostępniać komunikaty o jakości powietrza.

W przyjętym 19 grudnia br. budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2018 r. m.in. zarezerwowano 12 mln zł na zakup przez tyskiego organizatora komunikacji kasowników umożliwiających włączenie go w system Śląskiej Karty Usług Publicznych.

KZK GOP działa od ponad 25 lat i obejmuje 29 gmin centralnej części woj. śląskiego. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego (bez Jaworzna), zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami samorządów GZM, od 2018 r. na terenie Metropolii będzie obowiązywała jedna taryfa komunikacji miejskiej, a także bezpłatne przejazdy do 16. roku życia. W dalszej perspektywie do sieci komunikacyjnej Metropolii ma zostać włączona kolej metropolitalna – tworzona na bazie planowanych przez GZM zakupów nowego taboru oraz partnerstwa z Kolejami Śląskimi.

GZM zdecydowała też o utworzeniu Zarządu Transportu Metropolitalnego, który docelowo – być może od 2019 r. - przejmie funkcję organizatora komunikacji od KZK GOP, współpracującego z nim pod względem taryf związku w Tarnowskich Górach, a także odrębnego związku tyskiego. W przyszłości Zarząd miałby koordynować też transport kolejowy. Sama Metropolia chce także w partnerstwie z NCBR kupić 300 autobusów elektrycznych.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje