Czytasz: Młodzi architekci z Politechniki Śląskiej znowu najlepsi

Młodzi architekci z Politechniki Śląskiej znowu najlepsi

Kolejny sukces studentów.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – Katarzyna Ponińska oraz Wojciech Szkarłat – zajęli kolejno pierwsze oraz trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie  studenckim „Habitat Now” na projekty z zakresu architektury mieszkaniowej, organizowanym na Politechnice Wrocławskiej. Do konkursu zgłoszono około 80 prac z całej Polski.

Pierwszą nagrodę otrzymała Katarzyna Ponińska z Politechniki Śląskiej za pracę inżynierską i konkursową „Connectiv housing”, przygotowaną pod opieką dr. hab. inż. arch. Tomasza Wagnera. – Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Mój projekt jest oczywiście koncepcyjny, jednak zwraca uwagę na ważne aspekty, jakie są pomijane w dzisiejszym projektowaniu deweloperskich mieszkań – bezpieczeństwo – rozumiane jako wyższa świadomość społeczna i lepsze relacje sąsiedzkie, a nie ogrodzenie, monitoring czy strażnik, oraz połączenie z naturą – namiastkę wiejskiego życia w mieście. Całość spojona w formie miejskiego bloku, przez co projekt wydaje się bardziej realny i dostępny – wyjaśnia Katarzyna Ponińska.

Jak podkreśla autorka, w projekcie próbą odnalezienia przepisu na mieszkalnictwo jest połączenie domu jako struktury z naturą oraz ludzi między sobą. Połączenie traktowane jest w formie zielonej ścieżki oplatającej mieszkalny trzon rozdzielający część mieszkań socjalnych od mieszkań „na wzgórzu”. Pozwala to na zaspokojenie bardziej zróżnicowanych potrzeb mieszkańców.

Trzecie miejsce zajął projekt „Sport&Living Hybrid”, autorstwa młodego architekta z Politechniki Śląskiej – Wojciecha Szkarłata. Promotorem pracy był dr inż. arch. Jan Kubec. To następny sukces tej pracy po wyróżnieniu na projekt roku Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury w kategorii projekt inżynierski.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że projekt został wyróżniony w konkursie, który porusza niezmiernie istotną tematykę projektową – poszukiwanie innowacyjnych sposobów kształtowania środowiska mieszkaniowego, które odpowiada potrzebom współczesnego użytkownika – mówi Wojciech Szkarłat.

Projekt zakłada połączenie obiektu wielkogabarytowego o funkcji sportowej z zabudową wielorodzinną, która ułatwia relacje międzyludzkie i kontakt człowieka ze sportem.