Czytasz: Mieszkasz w Rybniku? Sprawdź jakość powietrza

Mieszkasz w Rybniku? Sprawdź jakość powietrza

Mieszkańcy Rybnika mogą monitorować jakość powietrza w swoim otoczeniu.

Na budynkach miejskich  w każdej dzielnicy zamontowano urządzenia służące do oceny jakości powietrza.

27 urządzeń zlokalizowanych w rybnickich dzielnicach dzięki wykorzystaniu czujników laserowych mierzy stężenie pyłu zawieszonego PM10.

Zobacz: WSzystkie choroby ze smogu

– Do tej pory bazowaliśmy na pomiarach z jednej, centralnej stacji zlokalizowanej przy ulicy Borki w Orzepowicach, teraz będziemy pozyskiwać dane z każdej dzielnicy. Pozwoli to rybniczanom na uzyskanie precyzyjnych informacji na temat  jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu Dokonywanie pomiarów w rożnych punktach miasta pokaże, czy są znaczne różnice w jakości powietrza pomiędzy dzielnicami. Przy tego rodzaju pomiarach zawsze trzeba jednak brać pod uwagę także różnicę w ukształtowaniu terenu czy specyfikę zabudowy – wyjaśnia prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Jakość powietrza możemy śledzić za pośrednictwem mapy obejmującej obszar miasta w podziale na dzielnice, ze wskazaniem wartości pomiarowej PM10 z każdego czujnika w odpowiedniej kolorystyce:

stężenie PM10 do 50µg/m3 – kolor dzielnicy zielony,
PM10 > 50µg/m3 (przekroczenie poziomu dopuszczalnego) – kolor żółty,
PM10 > 200µg/m3 (przekroczenie poziomu informowania) – kolor czerwony,
PM10 > 300 µg/m3 (przekroczenie poziomu alarmowania – kolor ciemnoczerwony.

Zobacz: smog zabija

Czujniki rozmieszczone są po jednym w każdej dzielnicy – w większości znajdują się na obiektach oświatowych, w dwóch dzielnicach zamontowano je na budynkach OSP. Wyniki z poszczególnych miejsc są analizowane na bieżąco – jeżeli okazałyby się niereprezentatywne dla danego miejsca, lokalizacja czujników może ulec zmianie.

Rozmieszczenie czujników powietrza w Rybniku:

Boguszowice Stare – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Małachowskiego 44
Boguszowice Osiedle – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Lompy 6
Chwałowice – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 91a
Chwałęcice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 7
Golejów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
Gotartowice – Przedszkole nr 22, ul. Gotartowicka 24
Grabownia – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Poloczka 76C
Kamień – Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Szewczyka 6
Kłokocin – Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e
Ligota-Ligocka Kuźnia – Gimnazjum nr 10, ul. Miarki 64
Meksyk – Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42
Niedobczyce – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Niedobczycka 191
Niewiadom – Gimnazjum nr 12, ul. Sportowa 52
Maroko-Nowiny – Zespół Szkół nr 3, ul. Orzepowicka 15a
Orzepowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37D
Paruszowiec-Piaski – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolna 17
Popielów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Staffa 42a
Radziejów – Gimnazjum nr 13, ul. Kręta 20
Rybnicka Kuźnia – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. św. Maksymiliana 26
Rybnik Północ – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Różańskiego 14a
Smolna – Szkoła Podstawowa nr 34,  ul. Reymonta 69
Stodoły – Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Zwonowicka 5
Śródmieście – Zespół Szkół Technicznych, ul. Kościuszki 5
Wielopole – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Gliwicka 105
Zamysłów – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123
Zebrzydowice – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Buhla 3
Ochojec – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Kuglera 8a.

 
 

Czytaj więcej

 

 

Komentarze
To cię zainteresuje