Czytasz: Co na maturze z języka angielskiego? (ARKUSZE, ODPOWIEDZI)

Co na maturze z języka angielskiego? (ARKUSZE, ODPOWIEDZI)

 Matura z angielskiego 2017 - co było?

Mieszkanie na łodzi, zasypane przez piasek pustyni scenografie filmowe i rekin w 3D - takie m.in. tematy znalazły się w treści zadań, które mieli w do rozwiązania maturzyści na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Musieli też napisać fragment bloga.

Rozwiązywany w poniedziałek przez maturzystów arkusz egzaminacyjny opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym trwał 120 minut.

W arkuszu egzaminacyjnym znalazło się dziewięć zestawów zadań. Część z nich odnosiła się do nagranych tekstów m.in. na temat zamieszkania na czas studiów na łodzi mieszkalnej, obrazów, zaginionej walizki.

Uczniowie musieli też rozwiązać zadania do zamieszczonych w teście tekstów, m.in. fragmentów powieści Elizabeth Laird oraz artykułów: na temat zasypanych przez piasek pustyni scenografii do filmu "Dziesięcioro przykazań" Cecila DeMille'a i Carolyn Hopkins - spikerki, której głos można usłyszeć w komunikatach odtwarzanych na stacjach kolejowych, stacjach metra i na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku.

Abiturienci musieli także napisać tekst własny w formie kartki z bloga, na której mieli opisać swoje spotkanie ze znanym aktorem. Musieli zawrzeć w nim informacje w jaki sposób zdobyli zaproszenia na to spotkanie i z kim na nie poszli oraz wyrazić opinię na temat miejsca, w którym spotkanie było zorganizowane. Mieli także za zadanie przedstawić przebieg spotkania i zachęć czytelników bloga do obejrzenia jednego filmu z tym aktorem. Tekst miał zawierać od 80 do 130 słów.

Matura 2017 język angielski:  Odpowiedzi, arkusz CKE, rozwiązania

Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 1


1.1 F
1.2 T
1.3 F
1.4 F
1.5 T


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 2


2.1 B
2.2 C
2.3 E
2.4 D


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 3


3.1 C
3.2 A
3.3 B
3.4 C
3.5 B
3.6 C

Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 4

4.1 F
4.2 E
4.3 C
4.4 D


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 5

5.1 B
5.2 C
5.3 A

Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 6


6.1 C
6.2 A
6.3 D
6.4 C
6.5 B


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 7

7.1 C
7.2 E
7.3 A


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 8

8.1 B
8.2 B
8.3 A
8.4 C
8.5 C


Matura angielski 2017 - odpowiedzi: Zadanie 9


9.1 C
9.2 C
9.3 A
9.4 A
9.5 B

Matura 2017 język angielski


Maturzyści przystąpili w poniedziałek po godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

>> Matura 2017 - przecieki maturalne? <<

>> Matura 2017: dziś język angielski <<

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w poniedziałek przed rozpoczęciem matury z języka angielskiego zapewnił, że wszystko przebiega spokojnie, zgodnie z procedurami.

Język angielski na maturze. Wybierany najczęściej

Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze.


Chęć zdawania na maturze języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało 257 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 90 proc. z nich. Część z nich w poniedziałek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym; rozpocznie się on o godzinie 14. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 138 tys. abiturientów.

Matura z angielskiego 2017. Kto pisze?

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy w poniedziałek piszą egzamin z angielskiego. Razem z nimi maturę z angielskiego piszą też abiturienci z wcześniejszych roczników. Są wśród nich zarówno osoby, które przystępują do matury po raz pierwszy, jak i takie, które wcześniej nie zadały egzaminu z tego przedmiotu, albo zdały go, ale chcą uzyskać lepszy wynik lub dobierają jeszcze jeden przedmiot do zdanych wcześniej. Takich osób jest łącznie kilkanaście tysięcy w całym kraju.

Także wśród abiturientów z wcześniejszych roczników angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym. Również wśród nich są osoby, które będą zdawać egzamin z tego języka na poziomie rozszerzonym.

Matura angielski arkusze CKE

Matura z angielskiego na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, a matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym - 190 minut. Na dwujęzycznym - 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze w poniedziałek: po południu - z poziomu podstawowego, wieczorem - z rozszerzonego.

Matura 2017 niemiecki

Drugim najchętniej wybieranym od lat przez maturzystów językiem obcym jest język niemiecki (na poziomie podstawowym chce go zdawać 19 tys. tegorocznych absolwentów, a na rozszerzonym - 7,9 tys.); egzamin z tego języka odbędzie się 11 maja. Na kolejnych miejscach znalazły się - rosyjski (na poziomie podstawowym chce go zdawać 5,3 tys. tegorocznych absolwentów, a na poziomie rozszerzonym - 2,1 tys.); egzamin z rosyjskiego odbędzie się 17 maja. Pozostałe języki: francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać po mniej niż po jednym procencie abiturientów; egzaminy z tych przedmiotów przeprowadzone będą: 19, 22 i 23 maja.

Nie są to jednak wszystkie pisemne egzaminy z języków obcych nowożytnych, które zostaną przeprowadzone podczas matur. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowy egzamin z języka narodowego; chodzi o języki białoruski, ukraiński i litewski. Egzaminy z języków mniejszości zostaną przeprowadzone 24 maja. W tym samym dniu odbędzie się też egzamin z języków kaszubskiego i łemkowskiego.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Czytaj więcej