Czytasz: Matura 2019: Sprawdź daty swoich egzaminów

Matura 2019: Sprawdź daty swoich egzaminów

Kiedy będzie Matura 2019? Sprawdź harmonogram egzaminów.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM 

6 maja 

9.00 - język polski - poziom podstawowy

14.00 - język polski - poziom rozszerzony

7 maja 

9.00 - matematyka - poziom podstawowy 

14.00 - język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy

14.00 - język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

8 maja 

9.00 - język angielski - poziom podstawowy 

14.00 - język angielski - poziom rozszerzony

9 maja

9.00 - matematyka - poziom rozszerzony

14.00 - filozofia - poziom podstawowy

14.00 - filozofia - poziom rozszerzony

10 maja

9.00 - biologia - poziom podstawowy

9.00 - biologia - poziom rozszerzony

14.00 - wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy

14.00 - wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

13 maja

9.00 - chemia - poziom podstawowy

9.00 - chemia - poziom rozszerzony

14.00 

14 maja

9.00 - język niemiecki - poziom podstawowy

14.00 - język niemiecki - poziom rozszerzony

14.00 - język niemiecki - poziom dwujęzyczny

15 maja

9.00 - geografia - poziom podstawowy

9.00 - geografia - poziom rozszerzony

14.00 - historia sztuki - poziom podstawowy

14.00 - historia sztuki - poziom rozszerzony

16 maja

9.00 - język rosyjski - poziom podstawowy

14.00 - język rosyjski - poziom rozszerzony

14.00 - język rosyjski - poziom dwujęzyczny

17 maja

9.00 - język francuski - poziom podstawowy

14.00 - język francuski - poziom rozszerzony

14.00 - język francuski - poziom dwujęzyczny

20 maja

9.00 - fizyka i astronomia - poziom podstawowy

9.00 - fizyka i astronomia - poziom rozszerzony

14.00 - historia - poziom podstawowy

14.00 - historia - poziom rozszerzony

21 maja

9.00 - język hiszpański - poziom podstawowy

14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony

14.00 - język hiszpański - poziom dwujęzyczny

22 maja

9.00 - język włoski – poziom podstawowy

9.00 - język łemkowski – poziom podstawowy

9.00 - język łemkowski – poziom rozszerzony

14.00 - język włoski - poziom rozszerzony

14.00 - język włoski - poziom dwujęzyczny

23 maja

9.00 - języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

9.00 - język kaszubski – poziom podstawowy

9.00 - język kaszubski – poziom rozszerzony

14.00 - języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

14.00 - wiedza o tańcu – poziom podstawowy

14.00 - wiedza o tańcu – poziom rozszerzony

14.00 - historia muzyki – poziom podstawowy

14.00 - historia muzyki – poziom rozszerzony

Terminy matur dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych

9.00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - poziom podstawowy

10.35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

12.10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

13.45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

15.20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych - poziom rozszerzony

16.55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych - poziom rozszerzony

Matury ustne 9 - 22 maja (oprócz 12 i 19 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski

Matury ustne 6 - 25 maja (oprócz 12 i 19 maja) 

języki obce nowożytne

Egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - 4 lipca 2019 r.