Czytasz: LPR z Gliwic do bazy tymczasowej

LPR z Gliwic do bazy tymczasowej

Do 2020 roku ma powstać na lotnisku w Katowicach-Muchowcu baza z prawdziwego zdarzenia. Do tego czasu jednostka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będzie funkcjonować w kontenerach.

Po raz kolejny helikopter LPR- u z Gliwic ruszył do akcji. Tym razem nie miał daleko, bo leciał do akcji w Gliwicach. Do pożaru doszło we wtorek w zakładzie montażowym instalacji LPG przy ul. Dąbrowskiego. Na miejsce natychmiast przybyły wszystkie służby ratunkowe, interweniowała także jednostka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które stacjonuje na lotnisku gliwickiego aeroklubu.

To się wkrótce zmieni, ponieważ baza HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service, pol. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) z Gliwic zostanie przeniesiona na stałe do Katowic. Ma się to wydarzyć do końca tego roku. Lot z Gliwic do Katowic trwa 7 minut. Przeprowadzce przeciwny od początku był prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

O uzasadnienie przeprowadzki bazy HEMS z Gliwic do Katowic poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia. W piśmie przesłanym przez rzecznika Ministra Zdrowia czytamy m.in.: "Zlokalizowanie bazy w Katowicach pozwala w lepszy sposób zabezpieczyć lotniczy transport sanitarny między szpitalami znajdującymi się w sąsiedztwie, wykonywany również z użyciem śmigłowców ratunkowych."

- Decyzja o przeniesieniu bazy HEMS w obrębie województwa śląskiego poprzedzona była licznymi  analizami i konsultacjami z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i z władzami lokalnymi - mówi Milena Kruszewska, rzecznik Ministra Zdrowia. -  Badano zarówno status gruntów pozostających w dyspozycji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w obu potencjalnych lokalizacjach, jak i wady oraz zalety obu lokalizacji, również pod kątem lokalnej topografii.

Lepsze okazały się Katowice, które na tę chwilę przecież nie mają odpowiednio przygotowanego zaplecza. Baza z prawdziwego zdarzenia dopiero powstanie.

- Lada moment wystąpimy o zgodę na budowę bazy tymczasowej na lotnisku w Katowicach-Muchowcu, później ogłosimy przetarg na roboty budowlane wraz z dostawą kontenerów i hangaru namiotowego - mówi Justyna Sochacka, rzecznik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na bazę tymczasową złożą się po połowie miasto Katowice i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Chodzi o ok. 700 tysiące złotych.

- Województwo Śląskie udzieliło dotacji Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z siedzibą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” w kwocie blisko 348 tys. zł. - poinformował portal Silesion.pl Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W roku 2016 województwo przekazało LPR-owi kwotę 23 040 zł. Pozostała część dotacji, tj. 324 656 zł została ujęta w budżecie Województwa na rok 2017. Inwestycja jest realizowana samodzielnie przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Baza właściwa zostanie sfinansowana w 85 % z funduszy unijnych, a w 15 % ze środków Ministerstwa Zdrowia. Planowane zakończenie budowy to 2020 rok.    

Czytaj więcej