Czytasz: Lepiej nie biegać
W niedzielę jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega przed podejmowaniem aktywności na wolnym powietrzu. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Odradzane są wszelkie aktywności na zewnątrz.

Szczególnie złe warunki panować będą  w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko- jastrzębskiej, w środkowej części województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej, gdzie jakość powietrza oceniana jest jako bardzo zła.

W Częstochowie, lokalnie w części południowej województwa z wyłączeniem Kotliny Żywieckiej i Bielska-Białej, jakość powietrza będzie dostateczna.

W północnej części województwa z wyłączeniem Częstochowy, jakość powietrza będzie umiarkowana.

Czytaj więcej