Czytasz: Kwesty na cmentarzach w Śląskiem

Kwesty na cmentarzach w Śląskiem

Kilkanaście kwest, wspierających m.in. hospicja oraz renowację zabytkowych nagrobków i kaplic, odbędzie się w środę na cmentarzach woj. śląskiego.

Niektóre zbiórki rozpoczęły się już we wtorek, część będzie kontynuowana także w Dniu Zadusznym.

Najstarsza zbiórka, w Bytomiu, ma już ponad 25-letnią tradycję. Organizuje ją środowisko mieszkających w tym mieście Kresowian, którzy przez wiele lat zbierali pieniądze na odnowę Cmentarza Obrońców Lwowa, a w ostatnich latach kwestują pod hasłem "O zmarłych pamiętać - żyjących wspierać" - m.in. na wakacje ubogich dzieci ze Śląska i dawnych Kresów Wschodnich II RP. W akcję włączyli się prezydent Bytomia, parlamentarzyści, radni i artyści. 

W Bytomiu od 18 lat organizowana jest też inna kwesta, dzięki której odnawiane są zabytkowe grobowce na cmentarzu Mater Dolorosa. Ta powstała w XVII w. nekropolia przy ul. Piekarskiej należy do najstarszych w regionie; 30 lat temu została wpisana do rejestru zabytków. Pieniądze z dotychczasowych kwest przeznaczane były głównie na renowację cennych architektonicznie kaplic i rodzinnych grobowców. Jednak rejestr zabytków obejmuje nie tylko nagrobki, ale także cmentarną infrastrukturę - zieleń i aleje, stąd datki także z tegorocznej kwesty zasilą brukowanie kolejnych cmentarnych alejek. 

Od 21 lat lat artyści, dziennikarze, przedstawiciele instytucji kultury i samorządowcy kwestują na ratowanie zabytkowych nagrobków częstochowskich cmentarzy Kule i św. Rocha. Pieniądze zebrane w poprzednich kwestach oraz od sponsorów pozwoliły na odnowienie wielu nagrobków. W tym roku, obok corocznej kwesty, z inicjatywy społeczności szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, datki na cmentarzu Kule będą zbierane także na odnowienie mogiły pierwszej dyrektor tej szkoły (wówczas nazywanej zakładem naukowym dla dziewcząt) Kazimiery Garbalskiej, zmarłej w 1907 r. 

W Będzinie dzięki organizowanym od 14 lat kwestom odnawiane są nagrobki najstarszej nekropolii miasta - na Górze Zamkowej. Z zebranych dotąd środków sfinansowano prace przy kilkunastu nagrobkach i rozpoczęto renowację kolejnych. M.in. przeprowadzono renowację grobu górników kopalni "Reden" z 1836 r., grobu rodziny Chorzelskich, weterana powstania styczniowego Walentego Walasa, Teodora i Feliksy z Kindlerów Kahl, grób małżonków Siedleckich, Eugenii z Zalassowskich Bogusławskiej oraz krzyż rodziny Sączewskich z przełomu XIX i XX wieku. W tym roku podjęto renowację grobowca Zdeblów i Zalewskich - to największe wyzwanie finansowe, technologiczne i logistyczne w historii będzińskiej kwesty. 

Na starym cmentarzu parafialnym w Rudzie Śląskiej-Orzegowie oraz na obu częściach cmentarza komunalnego po raz kolejny zbierane będą pieniądze na ratowanie zabytków tej nekropolii, gdzie m.in. znajduje się mauzoleum górników, którzy zginęli w kopalni "Karol" w 1879 r. Kwestują członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Orzegowa, który niegdyś był samodzielną gminą. W ostatnich latach udało się uporządkować zapuszczony cmentarz i rozpocząć renowację jego zabytków. Natomiast na przy cmentarzu parafialnym w dzielnicy Bielszowice uczniowie będą zbierać pieniądze na wsparcie działalności hospicjum stacjonarnego w Rudzie Śląskiej - w akcję włączyło się 20 uczniów. 

Oprócz ratowania zabytkowych nekropolii kwesty najczęściej wspomagają również cele charytatywne. Po raz osiemnasty zbiórka odbędzie się np. na cmentarzach w Zabrzu. Tamtejsze Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta chce w ten sposób pozyskać środki na pomoc bezdomnym i ubogim, w tym osobom niepełnosprawnych. Udział w kweście pod hasłem "Bliźniemu swemu" zapowiedzieli m.in. przedstawiciele władz miasta, radni, członkowie i sympatycy Towarzystwa oraz młodzież z zabrzańskich szkół. Pieniądze zasilą m.in. Schronisk dla Bezdomnych Kobiet w Zabrzu-Rokitnicy. 

W Tychach po raz osiemnasty kwestę zorganizowało Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta. Dochód z niej przeznaczy na utrzymanie Domu Hospicyjnego. We wtorek i środę będzie kwestowało łącznie ponad 200 osób. Tyskie hospicjum to wotum wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. 

Kwestę na rzecz nieuleczalnie chorych przebywających w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach po raz osiemnasty odbędzie się także na gliwickich cmentarzach. Z zebranych pieniędzy hospicjum kupuje m.in. potrzebny w leczeniu i pielęgnacji chorych sprzęt. W Żorach pod hasłem "Zapalmy płomyk nadziei" w środę odbędzie się doroczna kwesta na rzecz hospicjum im. Jana Pawła II. Kwestować będzie ponad 330 wolontariuszy. 

Wolontariusze Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego św. Jana Pawła II w Katowicach będą kwestować na cmentarzach katowickich, oraz w pobliskich Siemianowicach Śląskich, zbierając pieniądze na rozbudowę budynku hospicjum stacjonarnego. Będzie to szósta kwesta na rzecz katowickiego hospicjum. Przed cmentarzami w Rybniku zbiórkę przeprowadzą wolontariusze Fundacji Puls-Med Blisko Ciebie, zbierający fundusze na budowę hospicjum stacjonarnego w tym mieście. (PAP)

Czytaj więcej