Czytasz: Kto za połączeniem KHW i PGG?

Kto za połączeniem KHW i PGG?

Część związków parafowała porozumienie określające warunki połączenia

Górnicy z Katowickiego Holdingu Węglowego po jego połączeniu z Polską Grupą Górniczą mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w PGG - stanowi porozumienie społeczne poprzedzające fuzję obu firm. Na razie dokument parafowała jednak tylko część działających w holdingu związków.

Pozostałe organizacje, w tym jedna z największych - Solidarność, mają podjąć decyzję do godziny dziesiątej w najbliższą środę.

Dziś warunki połączenia górniczych firm mają być jeszcze omawiane przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach. 

- Mam głęboką nadzieję, że (...) w środę o dziesiątej będziemy mogli mówić o tym, że idziemy z porozumieniem (podpisanym przez wszystkie związki - PAP) na rozmowy do inwestorów i do instytucji bankowych, bo to pozostałe strony porozumienia - powiedział po rozmowach ze związkowcami wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiceminister przedstawił związkom nowy projekt porozumienia, uwzględniający - w jego ocenie - uwagi strony społecznej. Po prawie siedmiu godzinach negocjacji i kolejnych poprawkach liderzy części z kilkunastu uczestniczących w rozmowach związków - m.in. Sierpnia 80 - zdecydowali się na złożenie podpisów pod porozumieniem. Pozostałe związki liczą, że uda się wynegocjować dalsze ustępstwa.

Połączenie KHW i PGG: Które związki się wahają?

Wiceminister Tobiszowski zastrzegł, że na razie nie będzie ujawniona informacja, które związki już zaakceptowały porozumienie, a które jeszcze się wahają. Wiceminister ocenił, że waga sprawy, jaką jest uratowanie holdingu przed upadłością przez połączenie z PGG, wymaga wielkiej odpowiedzialności; stąd Tobiszowski wierzy, że ostatecznie wszystkie związki zaakceptują zawarte w porozumieniu warunki połączenia.

Jeden z liderów Solidarności w holdingu Piotr Bienek potwierdził, że jego związek nie podpisał na razie porozumienia i liczy na dalsze rozmowy, w ramach WRDS.

- Dalej są punkty sporne (...). Jedno jest pewne - ustaliliśmy wszyscy, że wszystkie strony chcą połączenia KHW z PGG; to jest ważne - nie ma strony, która nie chciałaby tego połączenia - to jest ustalone i to jest najważniejsze ustalenie. Teraz jest tylko kwestia drobnych tematów, niuansów, które musimy dograć. Mam nadzieję, że się dogadamy i praca dla wszystkich będzie dalej - skomentował związkowiec, podkreślając, że "S" jest w stanie zaakceptować porozumienie, ale po wprowadzeniu poprawek do jego treści. Chodzi m.in. o zasady wynagradzania górników i perspektywę likwidacji dwóch kopalń holdingu.

Uzgodnienia dotyczące katowickiej kopalni Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk (rudzka część kopalni Wujek), gdzie wydobycie było w ostatnich latach nieopłacalne, znalazły się w załączniku do porozumienia. Docelowo majątek tych kopalń miałby trafić do spółki restrukturyzacyjnej, sporne w rozmowach były jednak m.in. terminy jego przekazania. W załączniku ustalono, że powstanie zespół, który ma przeanalizować sytuację obu kopalń i poszukać rozwiązań umożliwiających ich dłuższe funkcjonowanie.

Połączenie KHW i PGG: Rozmowy trwają

Według Bienka, związkowcy nie odbierają jako ultimatum terminu, wyznaczonego przez resort energii na podpisanie porozumienia (środa rano).

- Dopóki rozmowy trwają, to myślę, że jest wola, żeby rozmawiać dalej. Spotykamy się jutro i mam nadzieję, że dogadamy się ze stroną pracodawcy. Daliśmy sobie trochę czasu; czasem trzeba zrobić małą przerwę, krok do tyłu (...) i myślę, że znajdziemy wspólne zdanie - powiedział przedstawiciel Solidarności w holdingu, wyrażając nadzieję, że jest jeszcze szansa na lepsze porozumienie niż to zaproponowane w poniedziałek.

Z podpisaniem porozumienia nie czekał związek Sierpień 80. Jego lider w KHW Szczepan Kasiński ocenił po rozmowach, że "jest to porozumienie dobre, dające stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikom KHW", a także gwarantujące wypłatę załodze holdingu do 3 marca drugiej raty nagrody rocznej za ubiegły rok (tzw. czternastki), która na razie była wypłacona jedynie w niewielkiej części. Warunkiem wypłaty drugiej raty ma być jednak podpisanie porozumienia przez wszystkie związki; wsparcie w wypłacie "czternastki" ma zapewnić holdingowi PGG. Bez połączenia firm zagrożone mogą być też wypłaty dla górników KHW.

Według Kasińskiego, oprócz Sierpnia 80 porozumienie podpisały też np. związek Przeróbka i Związek Zawodowy Pracowników Dołowych. Treści dokumentu dotychczas oficjalnie nie ujawniono. Kasiński potwierdził, że zawiera ono m.in. zapis o przejściu pracowników KHW na warunki wynagradzania obowiązujące w PGG, co - według danych spółki - ma być korzystniejsze dla górników. Wynagrodzenia części z nich mają wzrosnąć, mniejsze będą natomiast np. odprawy i nagrody jubileuszowe - obecnie ich wielkość w KHW reguluje układ zbiorowy pracy, który ma być rozwiązany. Według związkowca, do połączenia KHW i PGG dojdzie także wówczas, gdyby niektóre związki nie podpisały porozumienia społecznego, jednak wynegocjowany dokument jest potrzebny m.in. po to, by zagwarantować załodze odpowiednie wynagrodzenia.

Połączenie KHW i PGG: Ile zarobią górnicy?

Według informacji PGG, zastąpienie holdingowego układu zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w Grupie w praktyce oznacza podwyższenie pensji górników z KHW do poziomu wynagrodzeń w PGG, a po połączeniu nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł. Zakładany jest wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla zdecydowanej większości górników z holdingu, w niektórych grupach zawodowych nawet do kilkuset zł. Przykładowo górnik w ścianie ma zarobić o ok. 237 zł więcej niż obecnie.

Natomiast załoga PGG ma otrzymać jednorazowe świadczenie, na którego wypłatę pozwalają lepsze od zakładanych wyniki spółki. Związkowcy z PGG, którzy także zgłosili w związku z połączeniem firm swoje postulaty, m.in. gwarancji zatrudnienia i dalszego działania kopalń, mają ustalić to z zarządem Grupy, gdy zamknięta będzie już sprawa porozumienia ze związkami z KHW. Natomiast od kwietnia związkowcy - już wspólnie, w powiększonej PGG - mają rozmawiać o nowym układzie zbiorowym dla całej Grupy. Ma on powstać do końca 2017 roku.

W poniedziałkowych rozmowach nie uczestniczył przebywający z wizytą w Brukseli minister energii Krzysztof Tchórzewski, który brał udział we wcześniejszych negocjacjach. W związku z posiedzeniem rządu szefa resortu nie będzie także na wtorkowych obradach WRDS w Katowicach, natomiast prawdopodobnie przynajmniej w części posiedzenia Rady weźmie udział wiceminister Tobiszowski - aby to umożliwić, godzinę rozpoczęcia posiedzenia WRDS przesunięto na późne popołudnie we wtorek.

Połączenie KHW i PGG, w formie zbycia majątku holdingu na rzecz Grupy, ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Planowana jest restrukturyzacja 2,5-miliardowego zadłużenia KHW (m.in. poprzez odroczenie terminów spłaty oraz zamianę części długu na udziały w powiększonej PGG) oraz dokapitalizowanie powiększonej PGG przez inwestorów kwotą ok. 1 mld zł. Docelowo, po restrukturyzacji, firma miałaby trafić na giełdę.

Czytaj więcej