Czytasz: Krystian Markiewicz: „Nie boimy się”

Krystian Markiewicz: „Nie boimy się”

02:20
Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich zapewnia, że jeśli władza wykonawcza i ustawodawcza nie będzie chciała podjąć rozmów, to środowisko prawników dialog ze społeczeństwem będzie prowadziło pomimo braku współpracy.

- Kongres Prawników Polskich jest dowodem na to, że się nie boimy. Nie należymy do grupy tych osób, które milczą; tylko tych, które gdy trzeba, zabierają głos - mówi prof. Krystian Markiewicz

Zdaniem prof. Krystiana Markiewicza, działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są niebezpieczne. Zmiany, które są wdrażane, dają ministrowi sprawiedliwości władzę „oberkrupiera”, który ma wpływ na powoływanie sędziów, funkcjonowanie sądów i prokuratury oraz na odwoływanie sędziów.

- Trzy kolory: sędziowski, adwokacki, radcowski. Cieszę się bardzo, że wspólnie udaje się robić takie przedsięwzięcia. To nie jest jednorazowe wydarzenie, to jest początek naszej stałej współpracy - mówi prof. Krystian Markiewicz.

Skład Krajowej Rady Sądownictwa ma być zmonopolizowany przez przedstawicieli wybieranych przez polityków.  Minister sprawiedliwości dostaje narzędzia wpływania na codzienne funkcjonowanie sądów: jego dyrektora, asesorów, prezesa, rozdział etatów sędziowskich oraz prokuraturę. W końcu nowa izba dyscyplinarna ma zostać wyjęta spod kontroli Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a rzecznicy dyscyplinarni mają być zastąpieni przez prokuratorów.

- To jest troska nas prawników o to, czy będą respektowane prawa i wolności każdego z nas, każdego człowieka. To jest kwestia naszej odpowiedzialności za każdego człowieka - mówi Markiewicz.

Prof. Krystian Markiewicz podkreśla, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, ale powinna być realizowana we współpracy i w dialogu ze społeczeństwem. Uspołecznienie nie oznacza upolitycznienia. Jednocześnie środowisko prawników deklaruje chęć rozmowy z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej.

- Co wybiorą? Czy słupki poparcia politycznego, partyjnego czy odpowiedzialną dyskusję na temat stanu praworządności i pewnego przyszłościowego spojrzenia? Zobaczymy. Ja muszę być optymistą - mówi.

Niezależność sądownictwa, to fundamenty działania Unii Europejskiej i współpracy z innymi krajami. Nie maleje troska międzynarodowego środowiska prawniczego. 

- Ostatnie dwa, trzy tygodnie to szereg różnych uchwał, które podejmowały rady sądownicze w poszczególnych państwach. Mamy takie głosy poparcia, solidarności i zapewnienia, że nie jesteśmy sami. Państwa, które mają ugruntowany system demokratyczny, gdzie władzę sądowniczą się szanuje, nie pozostają obojętne na to, co się dzieje w Polsce.

 

Czytaj więcej