Czytasz: "Krupiński" do likwidacji
Ostateczna decyzja 25.11.

4,5 godziny trwała dyskusja o przyszłości KWK "Krupiński". W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wzięli udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, związkowcy oraz Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski.

Ta decyzja wzbudzi protesty społeczne i jest równoznaczna z wypowiedzeniem porozumienia z 16 września 2015 roku. Apeluję do stron, aby po tym posiedzeniu głęboko przeanalizować i przeartykułować tę decyzję. - rozpoczął Dominik Kolorz, przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

Zarząd i Rada Nadzorcza JSW podtrzymała wniosek o przekazanie KWK "Krupiński" do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ostateczna decyzja należy do akcjonariuszy, czyli... ministra energii, który jako reprezentant Skarbu Państwa kontroluje 55.16% akcji. Walne Zgromadzenie ma zostać zwołane pod koniec listopada, jednak minister energii nie daje szans na inne rozwiązanie niż likwidacja.

Minister Tchórzewski podkreślił, że próba przedłużenia funkcjonowania nierentownej kopalni byłaby równoznaczna ze złamaniem warunków umowy restrukturyzacyjnej z bankami i mogłoby zakończyć się upadłością całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Nie przekonała go argumentacja związkowców, którzy apelowali o ponowną analizę szans przywrócenia rentowności kopalni. 

Zarząd poza plecami strony społecznej przyjął uchwałę o likwidacji tej kopalni, pomimo wcześniejszych zapewnień o funkcjonowaniu kopalni do 2021 roku. Kopalnia ma zasoby pozwalające na funkcjonowanie do 2030 roku. Spółka powinna pozostać w strukturach JSW jako kopalnia samodzielna lub część kopalni Pniówek.
-  Sławomir Kozłowski Przewodniczący ZOK NZSS Solidarność.

Podpisując porozumienie, strona społeczna wykazała się sporą odpowiedzialnością. Za co dziękowaliśmy i dziękujemy. Niemniej cały czas aktualna jest kwestia spłacenia długu zaciągniętego przez JSW

Artur Dyczko, pełnomocnik ds. restrukturyzacji ocenił, że ceniam, że w strukturach JSW, kopalnia Krupiński nie będzie przynosiła zysku.

Nie mogę liczyć na to, że rynek mi pomoże. Na chwilę obecną oceniam, że w strukturach JSW, kopalnia Krupiński nie będzie przynosiła zysku.