Czytasz: Kopia Przodownicy Pracy odsłonięta

Kopia Przodownicy Pracy odsłonięta

Projekt Łukasza Surowca nawiązuje do wielkiej budowy Tychów.

„Kopia przodownicy pracy” Łukasza Surowca bazuje na znajdującej się na osiedlu A w Tychach rzeźbie autorstwa Stanisława Marcinowa z 1955 roku.

Powstała w ramach projektu “Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia”. Oryginalna rzeźba murarki związana jest z początkami socjalistycznego miasta. Wpisywała się w powszechną wówczas tendencję heroizacji robotników - budowniczych nowej Polski. Projekt Surowca nawiązuje tym samym do wielkiej budowy miasta Tychy.

„Pomnik przodownicy pracy” w nowej lokalizacji staje się jednocześnie pomnikiem ekonomicznych przemian od socjalizmu po kapitalizm. Zabieg artysty pokazuje nie tylko oś przemian robotniczego miasta, ale też drogę od oryginału po jego kopię wraz z jej ekonomicznym wymiarem. Socrealistyczne rzeźby przodowników wykonane są z wapiennego, zbrojonego betonu - najtańszego na tamte czasy odlewniczego tworzywa. Kopia jest wykonana podobnie - z żywicy wypełnionej styropianem i pianką – współcześnie to najtańszy materiał rzeźbiarski.

Porozmawiają o współczesnej roli sztuki

Realizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach projekt "Tychy - przeszłość - dziś. Sztuka dla lepszego życia" zbliża się ku końcowi. Murarkę można zobaczyć przed Galerią Strefart (ul. Fabryczna 2). A dziś o godz. 18 odbędzie się debata z udziałem kuratorów i twórców w Dawnej Młótowni przy ul. Katowickiej 9. Wstęp jest bezpłatny. Uczestnicy porozmawiają o społecznej perspektywnie realizacji artystycznych, o współczesnej roli sztuki, a także o tym, jak w swoich pracach twórcy oddają historię miasta i losy jego mieszkańców.

Łukasz Surowiec jest rzeźbiarzem, performerem, twórcą filmów wideo, autorem akcji społecznych, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie.

fot. Jacek Boczar

Czytaj więcej