Czytasz: Ta kompleksowa przebudowa to koszt 30 mln zł!

Ta kompleksowa przebudowa to koszt 30 mln zł!

Po modernizacji stacja przyjmie dłuższe składy pociągów.

Rozpoczęła się kompleksowa, realizowana kosztem 30 mln zł, przebudowa kolejowej stacji towarowej Gliwice Port. To główny punkt obsługujący Śląskie Centrum Logistyki i ładunki transportowane drogą wodną na Kanale Gliwickim. Po modernizacji stacja przyjmie dłuższe składy pociągów.

"Przebudowa stacji Gliwice Port zwiększy przepustowość węzła kolejowego, dostosuje przestarzałą infrastrukturę do obowiązujących standardów i pozwoli na sprawniejszy przewóz ładunków" - podało w poniedziałek Śląskie Centrum Logistyki. 

Ta należąca w ponad trzech czwartych do samorządu Gliwic spółka obsługuje m.in. gliwicki port rzeczny, kolejowy i drogowy terminal przeładunkowy oraz magazyny i biura. 

Stację Gliwice Port uruchomiono w 1939 r. wraz z zakończeniem budowy Kanału Gliwickiego. Jak podały w poniedziałek służby prasowe gliwickiego magistratu w miejskim biuletynie informacyjnym, po kilkudziesięciu latach eksploatacji kolejowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zadecydowała o kompleksowej przebudowie tego miejsca i dostosowaniu go do wymogów bezpieczeństwa. 

Dzięki modernizacji torów możliwe stanie się tam przyjmowanie pociągów o długości nawet 800 metrów, co znacząco usprawni przewóz ładunków. Z kolei modernizacja przestarzałych urządzeń sterowania ruchem kolejowym pozwoli podnieść przepustowość węzła kolejowego. 

Wartość inwestycji realizowanej przez PKP PLK w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” (będącego częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) to 30 mln zł. Prace mają potrwać maksymalnie do końca listopada. W trakcie robót przewidziano zamknięcia torowe na liniach 167 i 675. W ramach tego projektu naprawiona ma być też linia 711 między Maciejowem Północnym a Gliwicami. 

Modernizacja stacji wiąże się z planami szerszego wykorzystania Kanału Gliwickiego i Odry do transportu, m.in. węgla. Według niedawnych informacji przekazanych PAP w tym roku operator Portu Gliwice spodziewa się podwojenia ilości węgla, wyprawianego drogą wodną z Gliwic do Wrocławia. 

W ubiegłym roku, po pięciu latach przerwy, w porcie wznowiono przeładunek węgla, wysyłając ponad 120 tys. ton tego paliwa. Pierwsze barki z węglem wypłynęły z Gliwic 14 lipca ub. roku, dowożąc go Kanałem Gliwickim i dalej Odrą do elektrociepłowni Kogeneracja we Wrocławiu. 

Pod koniec lipca ub. roku operator Portu Gliwice, czyli Śląskie Centrum Logistyki, oraz grupa OT Logistics, podpisały kontrakt na usługę przeładunkową w porcie, gdzie spedytor dowoził węgiel wagonami jednej ze swych spółek-córek. Umowa przewidywała transportowanie do końca 2017 r. Kanałem Gliwickim i Odrą ok. 20 tys. ton węgla miesięcznie. Ostatecznie w ub. roku w Porcie Gliwice przeładowano 126,9 tys. ton miału węglowego z gliwickiej kopalni Sośnica dla wrocławskiej elektrociepłowni. W 2018 r. planowane jest przeładowanie ok. 250 tys. ton węgla. 

W połowie ub. roku odwiedzający gliwicki port minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk akcentował, że przywrócenie możliwości transportu rzecznego Odrzańską Drogą Wodną należy do priorytetów rządu. Deklarował, że pierwsze barki z węglem popłyną z Górnego Śląska do Opola i Wrocławia jeszcze 2017 r. 

W planach ministerstwa określonych w "Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030” znajduje się m.in. osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz włączenie jej w sieć europejskich dróg wodnych. Pierwszym krokiem do realizacji tego priorytetu jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc ograniczających żeglugę śródlądową. 

Obecnie na Kanale Gliwickim, przy wsparciu środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzona jest modernizacja czterech z sześciu śluz (dwie pozostałe zostały już przy wsparciu POIiŚ na lata 2007-2013 zmodernizowane - prace zakończyły się w 2015 r.). Prace na ostatniej z nich powinny zakończyć się na początku 2021 r. Dodatkowy zakres prac na Kanale Gliwickim ma określić planowane studium wykonalności dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. (PAP)

Czytaj więcej