Czytasz: Kolęduj z parą prezydencką

Kolęduj z parą prezydencką

Zobacz, jak Andrzej Duda i Agata Korhauser-Duda śpiewają kolędy!

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju Prezydent Andrzej Duda otrzymał z rąk harcerzy m.in. ze Śląska. Ta uroczystość była okazją do wspólnego kolędownia. W części oficjalnej, z udziałem mediów, wybrzmiały "Dzisiaj w Betlejem" oraz "Przybieżeli do Betlejem". W części zamkniętej, harcerze 11 ADH Polana z Katowic z prezydencką parą zaśpiewali m.in. "Wśród nocnej ciszy".


Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.

Chwała na wysokości...


Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Anieli grają, króle witają.
Pasterze śpiewają,
Bydlęta klękają.
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
dzieciątko piastuje.
I Józef święty i Józef święty
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi...

Czytaj więcej