Czytasz: Katowiccy Zieloni z nowym zarządem

Katowiccy Zieloni z nowym zarządem

Współprzewodniczącymi zostali Aleksandra Kluczka i Maciej Psych Smykowski.

Partia Zieloni Katowice wybrała nowe władze. Współprzewodniczącymi zostali Aleksandra Kluczka i Maciej Psych Smykowski, na Sekretarę wybrano Mirosławę Jankowiak.

Nowy zarząd czeka wiele pracy przed wyborami samorządowymi 2018, w tym zapowiedzianego przez Partię Zieloni indywidualnego startu w wyborach do sejmików wojewódzkich w całej Polsce. Wśród postulatów Zielonych są: równość płci i równość szans. Stąd parytet płci na stanowiskach kierowniczych na wszystkich szczeblach partii.

- Obecna sytuacja polityczna jest trudnym wyzwaniem, ale i szansą dla środowisk progresywnych. Chcemy dotrzeć z naszym przekazem do szerszych grup społecznych. Oprócz ekologii, w tym czystego powietrza, będziemy pracować nad różnymi aspektami polityki społecznej, wyrównywaniem szans, prawami kobiet, osób LGBT+ i oczywiście bronić demokratycznych podstaw polskiego państwa oraz praworządności - mówi Aleksandra Kluczka.

- Dziękuję za ponowne wybranie na przewodniczącego koła. Będę mógł dalej prowadzić nasze działania na rzecz ekologii; ochrony drzew i działalności antysmogowej w aglomeracji górnośląskiej. Będę angażował koło w inicjatywy na rzecz demokratyzacji - komentuje Maciej Psych Smykowski.

Aleksandra Kluczka, wybrana na Przewodniczącą, jest działaczką społeczną i polityczną. Obecnie Koordynatorka ds. rozwoju struktur w Partii Zieloni i członkini zarządu European Movement International, w przeszłości m.in. Młoda Ambasadorka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Od wielu lat zaangażowana w inicjatywy na rzecz integracji europejskiej, edukacji i partycypacji obywatelskiej oraz równości płci, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i europejskim.

Maciej Psych Smykowski, wybrany na Przewodniczącego, to ekolog, społecznik, prowadzi fundację Piaskowy Smok. Inicjator wielu akcji społecznych, głównie na Śląsku, związanych z wycinką drzew, smogiem, prawami zwierząt, depenalizacją marihuany, prawami osób LGBTQIA, ruchem anty-ACTA, wspieraniem praw kobiet, wsparciem dla Ukrainy, czy blokadą nielegalnych eksmisji. Działa na rzecz organizacji pozarządowych. Koordynator kampanii Zielonych Polska Oddycha, członek Rady Krajowej Partii. Ostatnio spędził noc w areszcie broniąc przejezdności dróg rowerowych w Katowicach.

Czytaj więcej