Czytasz: Były prezes Towarzystwa Finansowego Silesia skazany

Były prezes Towarzystwa Finansowego Silesia skazany

Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał Wojciecha B. na pięć lat pozbawienia wolności za niegospodarność. Wyrok jest prawomocny.

Wojciech B. stanął przed sądem w związku z oskarżeniem o szkody wyrządzone spółce w wysokości 36 mln zł oraz ze względu na narażenie spółki na utratę 4 mln zł. Kluczowy zarzut dotyczy umowy z lipca 2011 r., która obejmowała dzierżawę terenów po Stoczni Szczecińskiej Nowa.

W pierwsze instancji b. prezes TF Silesia usłuyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności oraz nakazał zapłatę 602 tys. zł tytułem naprawienia szkód, które wyrządził spółce oraz 50 tys. grzywny.

Obrona Wojciecha B. odwołała się od wyroku i chciała uniewinnienia lub uchylenia wyroku. Z kolei prokuratura żądała pięciu lat pozbawienia wolności, zakazu sprawowania funkcji w zarządach spółek prawa handlowego przez 10 lat i wyższej grzywny, niż ta, którą orzekł sąd okręgowy. Prokuraturę we wniosku wsparła pełnomocniczka TFS.

Sąd w środowym wyroku przystał na żądania prokuratury w zakresie pozbawienia wolności, jednak utrzymał postanowienia sądu I instancji w pozostałych zagadnieniach.

- Zdaniem sądu apelacyjnego kara pozbawienia wolności orzeczona za ten czyn musi uwzględniać stopień zawinienia, stopień społecznej szkodliwości czynu bezpośrednio związany z wysokością wyrządzonej krzywdy - mówił przewodniczący składu orzekającego sędzia Michał Marzec.

Sprawa dotyczyła dzierżawy 11 hektarów terenów po Stoczni Szczecińskiej Nowa. TFS specjalizowało się w odnowieniu terenów poprzemysłowych. W 2010 roku TFS zakupiło część terenów po Nowie, a już w 2011 wydzierżawiło te tereny spółce Kraftport na 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.Kraftport należała do Fryderyka F. Została założona w Katowicach z kapitałem zakładowym 5 tys zł.

Śledztwo wykazało, że Kraftport nie regulował zobowiązań wobec TFS, czerpał jednak korzyści z terenów stoczni usuwając z jego terenu złom o wartości 258 tys. zł. Umowa na dzierżawę spowodowała straty oszacowane na 36,1 mln zł.

Czytaj więcej